Isotria

Jun, otvaranje USAID-ovog programa Osnaživanje podrške kredita, koji se bavio i uspostavljanjem i puštanjem u rad KFKJ.

Septembar, registrovan je prvi kredit za jemstvo KFKJ. 


Avgust, potpisivanje prvog sporazuma sa bankama.


Avgust, uvođenje MIS-a KFKJ.


Maj, sporazum između USAID-a i CBK o upravljanju grantom za doprinos kapitalu KFKJ.


Maj, sporazum o saradnji između KFKJ i CBK.


Pril, svečanost puštanja u rad KFKJ.
Februar, obrazovanje Odbora direktora i usvajanje Statuta KFKJ.


Januar, usvojen Zakon o uspostavljanju KFKJ, čime je stvoren zakonski osnov za uspostavljanje institucije.

Decembar, potpisivanje sporazuma na iznos od 7.450 miliona evra između Nemačke razvojne banke (KFW) i Ministarstva finansija, namenjenih povećanju kapitala KFKJ.


Novembar, Ugovor o jemstvu na iznos od 10 miliona evra potpisan je između Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (KFKJ) i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) koju predstavlja Ambasada Švedske.


Jun, USAID-ov program Osnaživanje podrške kredita završio je sa radom.


Januar, imenovan je lokalni upravni direktor Fonda.

KFKJ-o je u decembru krenuo sa sprovođenjem Agro linije.

Juna, KFKJ postaje član Evropske asocijacije za garantne institucije – AECM.

Marta meseca, KFKJ lansira Agro liniju u saradnji sa KfW.

 

Tetor
FKGK dhe MFK nënshkruajnë marrëveshjen për zbatim për Energji të Ripërtëritshme.

Shtator/Tetor
FKGK nënshkruan marrëveshjet e garancisë me Institucionet Partnere Financiare lidhur me programin COSME me ç’rast nis zbatimin e këtij Programi.

 

Maj
FKGK nënshkruan marrëveshjen me Fondin Evropian për Investime për Programin COSME.

Shkurt
FKGK nis zbatimin e Dritares Agro.