COSME

COSME je nova prilika jemstva za partnerske finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

KFKJ je preneo COSME pogodnosti na partnerske finansijske institucije stvarajući pristupačan proizvod sa nižom naknadom garancije za sve kredite koji ispunjavaju kriterijume podobnosti.

Nije zaseban prozor, ali je uokviren unutar aktualnih prozora, unutar redovnog prozora i agro prozora.

Koji krediti mogu imati koristi od COSME-a?

Kvalifikacioni zajmovi koji ispunjavaju sledeće kriterijume biće prihvatljivi za pogodnosti COSME:

  • Maksimalan iznos kredita je 150,000 EUR
  • Maksimalan iznos garancije je 75,000 EUR
  • Minimalan rok otplate garantovanog kredita je 12 meseci.
  • Maksimalan rok otplate garantovanog kredita je 120 meseci.
  • Namena kredita može biti dugoročne investicije (za kupovinu mašina, opreme, tehnologije i nepokretne imovine povezane sa poslovnim aktivnostima kao što je finansiranje poslovnih prostora), kao i za obrtna sredstva.

Koje su karakteristike garancije?

  • Garancije će biti ponuđene za najviše 50% glavnice kredita.
  • Maksimalan limit gubitka biće 12%.
  • Tip garancije: Jednokratna upotreba
  • Period uključivanja: dve i po godine (od 16.9.2019 do 15.03.2022) – uključujući i dodatnih 6 meseci zbog pandemije COVID-19