Međunarodna finansijska korporacija za razvoj Sjedinjenih Država (DFC)

Međunarodna finansijska korporacija za razvoj Sjedinjenih Država (DFC) je institucija za finansijski razvoj vlade Sjedinjenih Država. DFC ulaže u različite sektore uključujući energetiku, zdravstvo, kritičnu infrastrukturu i tehnologiju.

Kosovski kreditni garantni fond (FKGK) potpisao je ugovor sa DFC o garanciji za kreditni portfolio u iznosu od 7,5 miliona dolara. Podrška DFC-a garantovanom portfoliju FKGK-a dodatno će poboljšati sposobnost Fonda da obezbedi viši nivo garancija za kredite mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), da podrži njihova ulaganja u energetsku efikasnost, efikasnost resursa i obnovljivu energiju.