SVETSKA BANKA
Vlada Republike Kosovo i Međunarodna asocijacija za razvoj kao deo Svetske banke potpisali su
sporazum o finansiranju projekta za jačanja finansijskog sektora.
Kao rezultat sporazuma o finansiranju projekta jačanja finansijskog sektora, kapital Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo, povećan je u iznosu od 21,4 miliona evra.
Kroz Projekat jačanja finansijskog sektora, Svetska banka ima za cilj da podrži oporavak kosovske privrede podržavajući pristup finansijama za
mikro mala i srednja preduzeća. Ova komponenta, pored ekonomskih sektora uopšte, ima za cilj da cilja posebno marginalizovane segmente tržišta, kao što su žene u biznisu, mladi preduzetnici i proizvodni sektor.
Projekat jačanja finansijskog sektora ima za cilj unapređenje finansijskih i tehničkih kapaciteta
KFKJ kroz pružanje tehničke pomoći. Ukupna vrednost sporazuma o pomoći sa tehničkom pomoći iznosi oko 22,3 miliona evra.
Kroz ovaj kapital, KFKJ će ojačati svoju ulogu u naporima za suzbijanje negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID-19 u okviru Paketa ekonomskog oporavka.