KADAR
Alban Kastrati

Alban Kastrati

Viši menadžer rizika

Saznajte više

Alban ima više od 11 godina iskustva u bankarskom sektoru. On je radio na različitim funkcijama kao Rukovodilac za raspodelu poslovnih kredita, Zamenik direktora za poslovno i korporativno odeljenje, i kreditni koordinator.

U KFKJ Alban je odgovoran za kreditni i operativni rizik. Alban je ekonomist sa profesiom sa titulom u Bankarstvo i finansije, diplomiran na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Prištini, i završio je diplomske akademske studije u oblasti poslovne uprave na Univerzitetu u Ljubljani – Slovenija.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 204

Albulena Lubishtani

Albulena Lubishtani

Specialista sa pracenje i evaluaciju

Saznajte više

Albulena je primenjeni ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom. Doktorirala je iz ekonomije na univerzitetu u Velikoj Britaniji i ima široko znanje o metodologijama evaluacije. Albulena voli da se bavi  ekonometrijskom modeliranju i analizi podataka. Njena interesovanja se kreću od ekonomije rada, finansijskog sektora,  ekonomije i obrazovanja. U svom radu je primenila različite metodologije koristeći podatke preseka i panela: uključujući dvostruko robustan pristup – Ponderisanje inverzne verovatnoće – Regresijsko prilagođavanje, statičko i dinamičko modeliranje panel podataka itd. Takođe ima više od deset godina iskustva u nastavi ekonomskih predmeta .

U KCGF, Albulena je angažovana kao konsultant/specijalista za monitoring i evaluaciju u okviru projekta Svetske banke.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 204

Anita Toçi

Anita Toçi

Specialista za komuniciranje i odnose sa javnoscu

Saznajte više

Anita ima dugogodišnje iskustvo u medijima  kao i  u bankarskom sektoru kao i u raznim međunarodnim organizacijama. Njeno radno iskustvo je usmereno na prodaju, marketing i odnose sa javnošću. Bila je honorarni predavač, predavajući „Principe oglašavanja” na RIT Kosovo.

Diplomirala u matematičkom fakultetu na Univerzitetu Prištine, i  diplomirala MBA na Bledu, Slovenija.

U KCGF, Anita je angažovana kao specijalista za marketing i odnose sa javnošću u okviru projekta Svetske banke.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 206

Aulona Selishta

Aulona Selishta

Specialista za raportiranje i upravljanje podacima

Saznajte više

Aulona ima višegodišnje iskustvo u analizi podataka i istraživanju u GAP Institutu – nevladinoj organizaciji i specijalisti za maloprodaju u BPB (Banka për Biznes).

Aulona je diplomirala primenjenu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu u Prištini, tokomstudija je završila semestar u Nisi, u Polsku. Aulona je takođe završila obuku u oblasti nauke o podacima u Creative Hub Kosovo.

U KCGF Aulona je angažovana kao specijalista za izveštavanje i upravljanje podacima.

[email protected]

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Upravni direktor

Saznajte više

Besnik ima više od 20 godina radnog staža u bankarskom sektoru na Kosovu i u Albaniji. Tokom njegovog rada u banci, on je radio na različitim rukovodećim položajima, uglavnom se usredsređujući na razvoj bankarskog poslovanja u sektoru MSP. Skoriji položaji obuhvataju mesto člana odbora, odgovornog za razvoj poslovanja u ProCredit Banci na Kosovu, a kasnije i u ProCredit banci u Albaniji. Besnik je stručnjak za bankarstvo i poseduje obimno znanje o MSP, izazovima i prilikama sa kojima se te poslovne strukture suočavaju na tržištu.

U KFKJ-u Besnik je generalni direktor i Ex-Officio član Odbora. Besnik je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i ima master diplomu iz oblasti poslovne uprave – finansijskog upravljanja sa Univerziteta u Ljubljani. Pored toga, diplomirao je na ProCredit akademiji jula 2011. god. u Furtu, Nemačka.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 207

Liridona Sopa

Liridona Sopa

Specialista za finansije

Saznajte više

Liridona ima više od 10 godina radnog iskustva u sektoru usluga osiguranja na Kosovu. Svoju profesionalnu karijeru započela je u Deloitte Kosova u odeljenju revizije da bi nastavila svoj razvoj u reviziji u EI Kosova. Liridona je svoju karijeru nastavila u Udruženju računovođa i revizora Kosova (ShKCAK/SCAAK) u Odeljenju za upravljanje kvalitetom za usklađenost sa standardima.Liridona ima akademsku oznaku Master u bankarstvu, finansijama i reviziji na Univerzitetu u Prištini, kao i profesionalnu oznaku Sertifikovani računovođa iz ShKCAK/SCAAK.

U KFKJ, Liridona je odgovorna za finansije.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 206

Burbuqe Guri

Burbuqe Guri

Specialista za kontrollu

Saznajte više

Burbuqe ima dugo iskustvo u bankarskom sektoru. Radila je u ProCredit banci u Odeljenju za kreditnu i poslovnu podršku, uglavnom u oblasti kreditne administracije.

Burbuqe je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, odsek za bankarstvo i finansije, dok nastavlja studije u Udruženju certifikovanih računovođa i revizora Kosova.

U KCGF Burbuqe je odgovorna za kontrolu Garantnog portfolja.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 203

Kastriot Këpuska

Kastriot Këpuska

Projekt menadžer

Saznajte više

Kastriot ima više od 13 godina iskustva u bankarskom sektoru. Tokom ovog perioda radio je u izradi portfolja agrobiznisa u ProCredit banci, a kasnije u TEB banci, gde je uspešno osnovao Odeljenje za agrobiznis i pomogao u izradi jedinstvenih i posebno dizajniranih proizvoda za poljoprivrednike. Pre bankarskog sektora, on ima iskustvo i u stranim organizacijama sa kojima je pomogao u konsolidaciji sektora prerade mleka. Takođe ima iskustvo u predavanju na temu Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.

U KFKJ, Kastriot je odgovoran za implementaciju Agro prozora. Kastriot je veterinar i završio je Fakultet za veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom univerzitetu u Tirani. Stekao je zvanje master nauka na istom Univerzitetu i pohađao je studije na nivou mastera za evropske ekonomske integracije na Kosovu. Osim toga, on ima iskustva u predavanju Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 203

Nora Arifi

Nora Arifi

Viši rukovodilac za portfolio

Saznajte više

Nora ima više od 20 godina iskustva u bankarskom sektoru na Kosovu. Radila je uglavnom na rukovodećim pozicijama kao upravnik za upravljanje proizvodima, načelnik Odeljenja za mala preduzeća i poljoprivredu, i kao upravnik filijale Bila je angažovana u mnogim oblastima u vezi sa razvojem bankarstva, kao što su priprema poslovne strategije, politike i procedura kreditnog rizika, doprinos uspostavljanju ekološke službe u svojoj banci, kao i drugi kadrovski poslovi, poput zapošljavanja i obučavanja kadra. Takođe, radila je kao predavač u Centru ProCredit banke za obuku, u Regionalnoj akademiji u Velesu i ProCredit Holding-u u Frankfurtu.

U KFKJ, Nora je odgovorna za razvoj portfolja jemstva i za razvoj odnosa sa relevantnim akterima. Nora je ekonomista sa diplomom u oblasti menadžmenta i informatike, i završila je diplomske studije u oblasti opsteg međunarodnog menadžmenta.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 206

Verë Kadriu

Verë Kadriu

Službenik za administraciju i prevod

Saznajte više

Vera je asistentkinja za administraciju i prevođenje sa 5 -godišnjim iskustvom u privatnom i nezavisnom sektoru. Ona ranije je radila kao menadžerka za korisnički servis u privatnoj reklamnoj kompaniji Advertising Studio D-Line, a pre toga kao asistentkinja Sektora za odeću i obuću pri projektu EMPOWER Private Sector/USAID.

U KFKJ, njene odgovornosti uključuju obavljanje administrativnih poslova oko kancelarije, pomoć u organizovanju događaja i pomoć pri prevodu interne dokumentacije. Vera je ekonomista po struci i stekla je zvanje bačelora marketinga na Univerzitetu u Prištini.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 200

Vilson Ukaj

Vilson Ukaj

Viši pravni službenik

Saznajte više

Vilson ima više od 13 godina radnog iskustva u zakonodavstvu u oblasti javnih finansija i finansijskog sistema. Tokom svog profesionalnog iskustva u Skupštini Republike Kosovo, podržao je rad Komisije za budžet i finansije, tehničkom analizom i pravnim savetima u procesu pregleda godišnjih zakona o budžetu Republike Kosovo, međunarodnih finansijskih sporazuma , zakoni koji uređuju oblast fiskalnog sistema, bankarskog sistema, penzijskog sistema, sistema osiguranja i drugi zakoni koji su usvojeni u Skupštini, u smislu procene njihovog budžetskog i finansijskog uticaja.

U KFKJ, Vilson je odgovoran za sve pravne aspekte KFKJ. Služi kao službenik za usklađenost, a takođe i kao sekretar Odbora Direktora i Komiteta Odbora. Vilson je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Završio je master studije iz pravnih i finansijskih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i pohađao drugu magisterij iz javnog menadžmenta na Univerzitetu „Herite School of Governance“ u Berlinu, Nemačka.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 202

Vjosa Kelmendi

Vjosa Kelmendi

Viši finansijski i administrativni rukovodilac

Saznajte više

Vjosa poseduje obimno iskustvo u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u oblasti banaka, finansija i računovodstva.

U KFKJ, njene odgovornosti obuhvataju osmišljavanje knjigovodstvenih procedura u vezi sa osnivanjem i razvojem KFKJ, kao i finansijskim te administrativnim upravljanje institucijom. Završila je osnovne akademske studije u oblasti bankarstva i finansija i diplomske akademske studije u oblasti finansija i računovodstva.

E-pošta: [email protected]

Tel: +383 38 225 600 ext. 208