FKGK ofron garanci për NMVM-të të cilat janë të qëndrueshme dhe me një plan investiv të shëndoshë por, që kanë mungesë kolaterali. Në linjë me misionin e saj, FKGK nuk ka vënë ndonjë kusht për minimumin e kolateralit.