ODBOR DIREKTORA

Kosovskim fondom za kreditno jemstvo rukovodi Odbor direktora, na osnovu Zakona o uspostavljanju istog, koji se sastoji od sedmoro (7) članova:

A.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo trgovine i industrije Republike Kosovo;

B.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo finansija Republike Kosovo;

C.Četiri (4) nezavisna člana koje biraju donatori i

Upravni direktor KFKJ.


Sadašnji članovi Odbora direktora KFKJ su:

Rinor Gjonbalaj

Rinor Gjonbalaj

Predsednik Upravnog odbora Nezavisni član Odbora

Arta Hoxha

Arta Hoxha

Nezavisni član Odbora

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Upravni direktor FKGK

Kreshnik Kurtishi

Kreshnik Kurtishi

Nezavisni član Odbora

Melih Cadirci

Melih Cadirci

Nezavisni član Odbora

Nol Buzhala

Nol Buzhala

Ex-Officio član Odbora

Salvador Elmazi

Salvador Elmazi

Ex-Officio član Odbora