ODBOR DIREKTORA

Kosovskim fondom za kreditno jemstvo rukovodi Odbor direktora, na osnovu Zakona o uspostavljanju istog, koji se sastoji od sedmoro (7) članova:

A.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo Industrije, Preduzetntistva i Trgovine Republike Kosovo;

B.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo finansija Republike Kosovo;

C.Četiri (4) nezavisna člana koje biraju donatori i

Upravni direktor KFKJ.


Sadašnji članovi Odbora direktora KFKJ su:

Arta Hoxha

Arta Hoxha

V.D. Predsednica Upravnog odbora i Nezavisni član Odbora

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Upravni direktor FKGK

Kreshnik Kurtishi

Kreshnik Kurtishi

Nezavisni član Odbora

Melih Cadirci

Melih Cadirci

Nezavisni član Odbora

Salvador Elmazi

Salvador Elmazi

Ex-Officio član Odbora

Zef Dedaj

Zef Dedaj

Ex-Officio član Odbora