ODBOR DIREKTORA

Kosovskim fondom za kreditno jemstvo rukovodi Odbor direktora, na osnovu Zakona o uspostavljanju istog, koji se sastoji od sedmoro (7) članova:

A.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine Republike Kosovo;

B.Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo za Finansije, Rad i Transfere Republike Kosovo;

C.Četiri (4) nezavisna člana koje biraju donatori i

Upravni direktor KFKJ.


Sadašnji članovi Odbora direktora KFKJ su:

Agan Azemi

Agan Azemi

Predsednik Upravnog odbora i Nezavisni član Odbora [email protected]

Anila Statovci Demaj

Anila Statovci Demaj

Nezavisni član odbora [email protected]

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Upravni direktor FKGK i član odbora [email protected]

Kreshnik Kurtishi

Kreshnik Kurtishi

Nezavisni član odbora [email protected]

Melih Cadirci

Melih Cadirci

Nezavisni član odbora [email protected]

Salvador Elmazi

Salvador Elmazi

Ex-Officio član odbora [email protected]

Zef Dedaj

Zef Dedaj

Ex-Officio član odbora [email protected]