PARTNERI

KFKJ sarađuje sa kredibilnim međunarodnim institucijama u cilju postizanja ciljev i daljeg povećanja garantnog potencijala, održivosti, reputacije i kredibiliteta u sektoru.

ŠVEDSKA AGENCIJA ZA MEĐUNARODNU RAZVOJNU SARADNJU – SIDA

Opširnije   →

SVETSKA BANKA

Opširnije   →

EVROPSKI INVESTICIONI FOND – EIF

 Opširnije   →

Milenijum fondacija Kosovo

Opširnije   →