PARTNERI

Da bi se postigli ciljevi, KFKJ sarađuje sa finansijskim institucijama (Bankama, MFI, NBFI), Donatorima, Vladom Kosova, Centralnom Bankom i zajednicom MMSP-a.

ŠVEDSKA AGENCIJA ZA MEĐUNARODNU RAZVOJNU SARADNJU – SIDA

Opširnije   →

SVETSKA BANKA

Opširnije   →

EVROPSKI INVESTICIONI FOND – EIF

 Opširnije   →

Milenijum fondacija Kosovo

Opširnije   →