Misija i vrednosti

Misija

Kosovski fond za kreditno jemstvo je nezavisan pravni subjekat koji daje kreditna jemstva za MMSP, deleći kreditni rizik sa finansijskim institucijama.

 

Jemstvima za kreditne portfelje finansijskih institucija nastojimo da popravimo pristup finansijskim sredstvima za MMSP, podržimo razvoj preduzetništva, podržimo domaću proizvodnju i usluge koje stvaraju dodatu vrednost, stvorimo nova radna mesta i podržimo opšti ekonomski razvoj.

 

Posvećeni smo održivom poslovnom upravljanju i društvenoj odgovornosti koja prati isto. Koordinisanjem aktivnosti sa našim partnerima – donatorima, finansijskim institucijama i lokalnim regulatorima – nastojimo da opslužimo dugoročne ekonomske interese zemlje, poslovne zajednice i društva uopšte.

Naše vrednosti

Institucionalne vrednosti FKGK, koje su ugrađene u instituciju i služe razvoju svakodnevnih poslovnih praksi, daju smernice koje obezbeđuju da naše poslovne delatnosti poseduju najviši nivo odgovornosti i da su u skladu sa najvišim etičkim i moralnim standardima.

 

Transparentnost: Kao institucija od javnog interesa, FKGK veruje da je razmena podataka o radnim praksama, politici i finansijskim te poslovnim rezultatima sa partnerima, drugim akterima, kao i sa opštom javnošću od najvišeg značaja.

Partnerstvo i saradnja: Izgradnja zdravih odnosa, na osnovu transparentnosti i odgovornosti sa našim partnerima, pomaže da se postignu zajednički ciljevi, izgrade kredibilitet i uzajamno poštovanje.

Objektivnost i nezavisnost u donošenju odluka: FKGK će održavati svoju objektivnost i svoju nezavisnost u donošenju odluka, na osnovu zdravih razloga i načela, promovišući dalji razvoj finansijskog sektora.

 

Posvećenost: Posvećenošću i profesionalizmom, zaposleni u FKGK nastoje da ispune misiju i ciljeve institucije, verujući u ulogu i pozitivan uticaj koji će institucija imati na zdrav ekonomski razvoj.

 

Timski rad i profesionalizam na radu: FKGK poseduje tim stručnjaka koji sarađuju na osnovu uzajamnog poštovanja. Timski rad na rešavanju problema i u inicijativama, otvorena komunikacija i razmena radnih iskustava osnova je uspeha FKGK. Integritet i lično dostojanstvo vrednost je koja prati svakog zaposlenog u obavljanju dužnosti i preduzimanju inicijativa, bez kompromisa oko takvih načela.

NAŠI CILJEVI

FKGK će raditi sa bankama, MFI, NFBI, donatorima, Vladom Kosova, Centralnom bankom Kosova i zajednicom MMSP na ostvarivanju sledećih ciljeva:

Doprineti oko otključavanja i mobilisanja viška likvidnosti u bankama da bi se obezbedio kapital za rast preduzeća i zapošljavanje 

Povećati pozajmice od lokalnih finansijskih institucija za MMSP na Kosovu

Stvoriti radna mesta, povećati lokalnu proizvodnju i usluge dodatne vrednosti, popraviti trgovinski bilans, proširiti poresku osnovu, ojačati mrežu socijalne sigurnosti i smanjiti siromaštvo

Povećati prilike za nedovoljno zastupljene ekonomske sektorei populaciju, uključujući žene, manjine, zemljoradnike, preduzetnike i mlade

Izgradnja stabilne i nezavisne institucije, vodeći računa da ne promovišu pogrešne podsticaje na tržištu