AGRO PROZOR

Jemstva za finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koje su aktivne u sektoru poljoprivrede.

Fokusirajući se na ovaj važan sektor lokalne ekonomije, omogućavamo i održivi razvoj ovog sektora. Ovo će imati direktan uticaj na povećanje zaposlenosti u ovom sektoru i na supstituciju uvoza prehrambenih proizvoda.

 

  • Jemstva će se davati u visini do 50 % glavnice poljoprivrednog kredita. Jemstva mogu biti i u nižem procentu.
  • Minimalni iznos poljoprivrednog kredita je 3.000 EUR.
  • Najveća izloženost jemstva koju Fond može da ponudi zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca iznosiće 250 hiljada evra, dok će najveća izloženost kredita iznositi 1 milion evra.
  • Krajnji rok za otplatu kredita pod jemstvom biće 120 meseca.
  • Uz povoljne uslove se garantuju svi poljoprivredni krediti koji se koriste za obrtni kapital, osnovna sredstva ili kapitalna ulaganja.

AgroSoft video intervju