EVROPSKI INVESTICIONI FOND – EIF

COSME – Konkurentnost malih i srednjih preduzeća

Sporazum COSME između EIF i KFKJ-a potpisan 14. maja 2019. Očekuje se da će vrednost kredita odobrenih za MSP-a dostići iznos do 90,000,000 € za period od dve godine.

COSME je program EU za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, počevši od 2014. do 2020. godine, sa budžetom od 2.3 milijarde €.

COSME je program za sprovođenje zakona o malom biznisu (SBA) koji oražava politiku Komisije u pogledu priznavanja centralne uloge MSP-a u ekonomiji EU-e.

Jedan od ključnih ciljeva COSME-a je obezbeđivanje većeg pristupa MSP-a finansijama u različitim fazama njihovog postojanja; uspostavljanje, proširenje ili tranfer preduzeća. Za postizanje ovog cilja, EU-a će mobilizovati kredite i kapitalna ulaganja za MSP-a.