PROCES DONOŠENJA ODLUKA

Kako funkcioniše portfelj jemstva?

Potencijalni zajmoprimac (MMSP) podnosi zahtev za kredit FI registrovanoj kod Fonda.
Registrovana FI vrši redovnu analizu kredita primenjujući svoje standarde odobravanja:

 

  • Odlučuje da li je kandidat kvalifikovan za jemstvo od FKGK.
  • Odobrava kredit MMSP.
  • Unosi predmet u MIS sistem.
  • KFKJ proverava kriterijume i dobija zahtev sa pretpostavkom da je FI koja podnosi predmet već izvršila neophodnu proveru pretpostavke kreditnog rizika i da je odredila da li je zajmoprimac kvalifikovan za kredit.
  • KFKJ je osmislio ex ante i ex post mehanizme monitoringa da bi pratio/proveravao učinak svake od registrovanih FI.