Istoria

Jun

Otvaranje USAID-ovog programa Osnaživanje podrške kredita, koji se bavio i uspostavljanjem i puštanjem u rad KFKJ.

Septembar

Registrovan je prvi kredit za jemstvo KFKJ. 


Avgust 

Potpisivanje prvog sporazuma sa bankama.

Uvođenje MIS-a KFKJ.


Maj

Sporazum između USAID-a i CBK o upravljanju grantom za doprinos kapitalu KFKJ.

Sporazum o saradnji između KFKJ i CBK.


April

Svečanost puštanja u rad KFKJ.


Februar

Obrazovanje Odbora direktora i usvajanje Statuta KFKJ.


Januar

Usvojen Zakon o uspostavljanju KFKJ, čime je stvoren zakonski osnov za uspostavljanje institucije.

Decembar

Potpisivanje sporazuma na iznos od 7.450 miliona evra između Nemačke razvojne banke (KFW) i Ministarstva finansija, namenjenih povećanju kapitala KFKJ.


Novembar

Ugovor o jemstvu na iznos od 10 miliona evra potpisan je između Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (KFKJ) i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) koju predstavlja Ambasada Švedske.


Jun

USAID-ov program Osnaživanje podrške kredita završio je sa radom.


Decembar 

KFKJ-o je u krenuo sa sprovođenjem Agro linije.

Jun

KFKJ postaje član Evropske asocijacije za garantne institucije – AECM.

Mart 

KFKJ lansira Agro liniju u saradnji sa KfW.

Oktobar 

KCGF i FMC potpisuju sporazum o primeni obnovljive energije.

Septembar/Oktobar

KCGF potpisuje ugovore o garanciji sa finansijskim partnerskim institucijama u vezi sa programom COSME, u kom slučaju započinje sprovođenje ovog programa.

Maj 

KCGF potpisuje sporazum sa Evropskim investicionim fondom za program COSME.

Februara

KCGF započinje primenu Agro prozora.

Decembar

Pokretanje Paketa za ekonomski oporavak.  

Novembar

Potpisivanje sporazuma vrednog 5 miliona evra između Nemačke razvojne banke (KFV) i Kosovskog fonda za kreditne garancije, koji je posvećen povećanju kapitala KFKG-a, za podržavanje prozori u okviru paketa za ekonomski oporavak.  

Septembar

Potpisivanje sporazuma pomoći između Ministarstva finansija i Kosovskog fonda za kreditne garancije, kao rezultat sporazuma o finansiranju između Republike Kosova i Svetske banke, za projekat jačanja finansijskog sektora.  

April

Potpisivanje sporazuma vrednog 6,5 miliona evra između Nemačke razvojne banke (KFV) i Ministarstva finansija, koji je namenjen povećanju kapitala Kosovskog fonda za kreditne garancije za podršku Agro prozora.