Istoria

Prvi kapitalni doprinos

Usvaja se Zakon o osnivanju KFKJ-a

Konstituisanje Upravnog Odbora

Potpisivanje prvih ugovora o garanciji sa bankama

 

Ugovor sa SIDA -om za kontragaranciju

Doprinos u kapital iz KfW-a u iznosu od EUR 7,5 miliona 

 

Pokretanje Agro Prozora

 

Ugovor sa EIF-om za program COSME

Ugovor o saradnji sa MCC/MFK

Ugovor između KfW-a i MFT-a za povećanje kapitala

Projekat jačanja finansijskog sektora

Ugovor između KfW-a i KFJK-a za povećanje kapitala za pandemiju COVID-19

Usvajanje Zakona o Ekonomskom Oporavku COVID-19

Ugovor između KfW-a i KFJK-a za povećanje kapitala 6 milion eur

Pokretanje Programa Ekonomskog Oporavka

Potpisivanje prvih ugovora o garanciji sa Mikrofinansijskim Institucijama