Istorija

Prvi kapitalni doprinos

Usvaja se Zakon o osnivanju KFKJ-a

Konstituisanje Upravnog Odbora

Potpisivanje prvih ugovora o garanciji sa bankama

 

Sporazum o garanciji od 10 miliona evra potpisan je između Kosovskog kreditno garantnog fonda (FKGK) i Švedske agencije za razvoj i međunarodnu saradnju (SIDA)

Potpisani su ugovori između Nemačke razvojne banke (KfV) i Ministarstva finansija u iznosu od 7,450 miliona evra za povećanje kapitala FKGK

 

Lansiranje Agro prozora

KFKJ se pridružuje Evropskoj asocijaciji garantnih institucija – AECM

 

Potpisan je ugovor između Evropskog investicionog fonda (EIF) i KFGJ za program COSME

Potpisan je ugovor o saradnji sa Millennium Challenge Corporation MCC/MFK Fondacija Milenijum Kosovo

Potpisuje se ugovor između Nemačke razvojne banke (KfV) i Ministarstva finansija i transfera vredan 6,5 miliona evra, za povećanje kapitala KFGJ

Potpisuje se projekat „Jačanje finansijskog sektora“.

Potpisuje se ugovor između Nemačke razvojne banke (KfW) i KFGJ za povećanje kapitala za pandemiju COVID-19

Usvaja se Zakon o ekonomskom oporavku COVID-19

 

Potpisan je ugovor između Nemačke razvojne banke (KfW) i KGFJ o dokapitalizaciji u iznosu od 6 miliona evra.

Počinje implementacija Programa ekonomskog oporavka

KGFJ potpisuje prve ugovore o garanciji sa mikrofinansijskim institucijama

Lansiran GROW

Lansiran Prozor za Izvoz 

Lansiran je Standardni prozor sa kapitalom Evropske investicione banke (EIB).

Potpisani su novi ugovori sa registrovanim finansijskim institucijama za Agro Prozor