Istorija

Prvi kapitalni doprinos

Usvaja se Zakon o osnivanju KFKJ-a

Konstituisanje Upravnog Odbora

Potpisivanje prvih ugovora o garanciji sa bankama

 

Sporazum o garanciji od 10 miliona evra potpisan je između Kosovskog kreditno garantnog fonda (FKGK) i Švedske agencije za razvoj i međunarodnu saradnju (SIDA)

Potpisani su ugovori između Nemačke razvojne banke (KfV) i Ministarstva finansija u iznosu od 7,450 miliona evra za povećanje kapitala FKGK

 

Lansiranje Agro prozora

KFKJ se pridružuje Evropskoj asocijaciji garantnih institucija – AECM

 

Potpisan je ugovor između Evropskog investicionog fonda (EIF) i KFGJ za program COSME

Potpisan je ugovor o saradnji sa Millennium Challenge Corporation MCC/MFK Fondacija Milenijum Kosovo

Potpisuje se ugovor između Nemačke razvojne banke (KfV) i Ministarstva finansija i transfera vredan 6,5 miliona evra, za povećanje kapitala KFGJ

Potpisuje se projekat „Jačanje finansijskog sektora“.

Potpisuje se ugovor između Nemačke razvojne banke (KfW) i KFGJ za povećanje kapitala za pandemiju COVID-19

Usvaja se Zakon o ekonomskom oporavku COVID-19

 

Potpisan je ugovor između Nemačke razvojne banke (KfW) i KGFJ o dokapitalizaciji u iznosu od 6 miliona evra.

Počinje implementacija Programa ekonomskog oporavka

KGFJ potpisuje prve ugovore o garanciji sa mikrofinansijskim institucijama

Lansiran GROW

Zakon o izmeni i dopuni zakona osnivanja KFKJ

Lansiran Prozor za Izvoz 

Pocinje implementiranje projekta Evropske investicione banke (EIB) 

Lansiran Prozor za Žene u Biznis

Lansiran Prozor za StartUp