VESTI

Četiri godine od prvog odobrenja garancije

Četiri godine od prvog odobrenja garancije

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) sa zadovoljstvom objavljuje četvrtu godinu od prvog odobrenja prve kreditne garancije. Tokom ove četiri godine KFKJ je nastavio da bude aktivan prema potrebama sektora, kontinuirano poboljšavajući procese, kvalifikacione...

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pokreće AgroSoft platformu

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pokreće AgroSoft platformu

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i Kosovskim bankarskim udruženjem (KBA) pokrenuo je platformu AgroSoft, projekat podržan od Nemačkog razvojnog sistema Banka (KfW). Virtuelna...

Fond potpisao sporazum o povećanju limita garancije sa Banka për Biznes

Fond potpisao sporazum o povećanju limita garancije sa Banka për Biznes

Priština, 9. oktobar 2018. - Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (FKGK) je potpisao sporazum o povećanju limita garancije sa Banka për Biznes (BPB). Povećanje limita za BPB će dodatno povećati doprinos Banke u razvoju portfolija garancija i postizanje ciljeva sporazuma....

Usvojen Zakon o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu

Usvojen Zakon o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu

Skupština Kosova je 14.12.2015. god. usvojila nacrt Zakona o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu (FKJK). Zakonom je predviđen pravni osnov za FKJK kao jedne od komponente okvira za rešavanje problema ograničenog pristupa finansijskim sredstvima za...

Puštanje u rad Kosovskog fonda za kreditno jemstvo

Puštanje u rad Kosovskog fonda za kreditno jemstvo

Priština, 26.04.2016 – Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) pušten je u rad danas tokom svečanosti koju su organizovali USAD Kosovo i Vlada Kosova. Ovim je obeleženo uspostavljanje nezavisne, domaće i održive institucije koja će davati jemstva za portfelj zajma...

PRISTUP FINANSIJAMA: Finansiranje AGRO preduzeća

PRISTUP FINANSIJAMA: Finansiranje AGRO preduzeća

Priština, 10. jun – Dva programa USAID-a|Kosovo - Prilike za rast i ruralni razvoj i Osnaživanje podrške kredita - organizovala su jednodnevnu radionicu o finansiranju preduzeća u poljoprivrednom sektoru na Kosovu. Radionice, koje su bile ciljane diskusije za okruglim...

Preduzeća… Pristupite!

Preduzeća… Pristupite!

Priština, 30.06.2016. godine – USAID-ov projekat Osnaživanje podrške kredita nastavio je sa organizovanjem jednodnevne radionice za preduzeća o pristupu finansijama. Radionice, koje su bile ciljane diskusije za okruglim stolom, održane su u Lipljanu i Gnjilanu, a...

KFKJ objavljuje imenovanje novog upravnog direktora

KFKJ objavljuje imenovanje novog upravnog direktora

PRIŠTINA, 19.01.2017. godine – Odbor direktora KFKJ imenovao je g. Besnika Berišu za upravnog direktora Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (KFKJ), zaključno od 23.01.2017. god. Takođe, on će po službenoj dužnosti postati član Odbora direktora. „Tražili smo stručnjaka...

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa Banka Për Biznes

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa Banka Për Biznes

Priština, 16.06.2017 - Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) potpisao je danas ugovor za povećanje jemstva sa Banka Për Biznes (BPB). BPB je jedna od prvih Banaka koja je potpisala ugovor o jemstvu sa FKGK i koja je koristila ukupan izdvojen limit. Upotreba limita...

KFKJ potpisao ugovore o jemstvu sa bankama na Kosovu

KFKJ potpisao ugovore o jemstvu sa bankama na Kosovu

Kosovski fond za kreditno jemstvo potpisao je ugovore o jemstvu sa skoro svim bankama na Kosovu, uključujući banke Raiffeisen Bank, Procredit Bank, NLB Bank, Banka per Biznes, TEB sh.a., Banka Ekonomike, i Banka Kombëtare Tregtare-Dega në Kosovë. Ugovor o jemstvu...

Potpisan je sporazum o garanciji od 10 miliona evra

Potpisan je sporazum o garanciji od 10 miliona evra

Priština, 6. decembar 2017 - Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (FKGK) potpisao je Sporazum o garanciji sa Švedskom Agencijom za Međunarodni Razvoj (Sida), koju predstavlja Ambasada Švedske u Prištini. Tokom događaja šef Misije Ambasade Švedske u Republici Kosovo,...

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa TEB Bank

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa TEB Bank

Priština, 11 Maj 2018 – Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) potpisao je danas ugovor za povećanje jemstva sa TEB Bankom. TEB je među prvih Banaka koja je koristila ukupan izdvojen limit. Upotreba limita koje je obezbedio FKGK je omogućilo Banci da obezbedi...

KFKJ postaje član Evropskog udruženja institucija za jemstvo – AECM

KFKJ postaje član Evropskog udruženja institucija za jemstvo – AECM

Priština, 09.07.2018 - KFKJ postaje član Evropskog udruženja institucija za jemstvo - AECM. Odbor AECM-a, zajedno sa Generalnom skupštinom, zvanično je prihvatio kandidaturu KFKJ za članstvo na godišnjem skupu održanom 14.06.2018. god. u Varšavi, Poljska. AECM je...

KFKJ potpisao ugovor o jemstvu sa Raiffeisen Leasing Kosovo

KFKJ potpisao ugovor o jemstvu sa Raiffeisen Leasing Kosovo

Priština, 20 Septembar 2018 - Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) potpisao je danas ugovor o jemstvu sa Raiffeisen Leasing Kosovo (RLKO), kojim će se joj omogućiti da obezbedi dodatnu sigurnost u pogledu zaloga za lizinge koje daje mikro, malim i srednjim...

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE o okviru upravljanja sredinom i socijalnog upravljanja u predloženom PROJEKTU ZA JAČANJE FINANSIJSKOG SEKTORA NA KOSOVU od SVETSKE BANKE Cilj Projekta je poboljšanje pristupa finansijama za MMSP-e, koji su istovremeno, uz zajmodavce, glavni...