START-UP PROZOR

 

Startup prozor – ima za cilj da olakša pristup finansiranju početnih preduzeća sa adekvatnim finansijskim proizvodima, kako bi se obezbedio rast novootvorenih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti, čime bi se poboljšao životni standard stanovništva. Start-up prozor posvećen je početnim preduzećima koja se bave uglavnom ekonomskim aktivnostima/sektorima koji zahtevaju osnovno znanje. Osnovna znanja se odnose na veštine koje se razvijaju kroz prethodno obrazovanje, obuku ili radno iskustvo.
Ovaj prozor se nudi uz povoljne uslove u pogledu kreditnog rizika, kako bi se povećalo poverenje registrovanih finansijskih institucija u kreditiranje ovog važnog segmenta tržišta, koji će kroz finansijsku podršku, obezbediti tržišno pozicioniranje, širenje tržišta na međunarodnom planu, generisanje zapošljavanja kao i podržavajući ekonomski razvoj naše zemlje.
Posebnost ovog prozora je da će pored finansijske komponente ponuditi i nefinansijsku komponentu ili program tehničkog asistiranja za nova preduzeća koji će biti podržani u smislu:
Izgradnja kapaciteta (finansijska edukacija i formalizacija), Umrežavanje, Mentorstvo.

POSREDNICI
Finansijske partnerske institucije FKGK su: Banka Ekonomike Sh.A., Nacionalna komercijalna banka – NLB; Banka Kombëtare Tregtare – BKT;   ProCredit Bank Kosovo J.S.C,. TEB Sh.A. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

KOJA SE PREDUZEĆA KVALIFIKOVAJU?

Parametri za MMSP koja se kvalifikuju za garantno finansiranje uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:
MMSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića kredita od garancije,
MMSP koja imaju registraciju poslovanja,
MMSP sa iskustvom od prvog dana registracije do 12 meseci iskustva,
Kvalifikovani zajmoprimac mora biti u vlasništvu najmanje jednog privatnog građanina ili stalnog
stanovnika Kosova,
MMPS imaju manje od 250 zaposlenih.

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORIST OD STARTUP PROZORA?

Kvalifikovani krediti koji ispunjavaju sledeće kriterijume ispunjavaće uslove za beneficije za početni period:
Minimalni iznos kredita je 3000 EUR,
Maksimalni iznos kredita je 50.000 EUR,
Maksimalni iznos garancije je 40.000 EUR,
Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 60 meseci,
Namena kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva,

KOJE SU PREDNOSTI STARTUP PROZORA?

Za MMSP
Povećanje pristupa finansijama,
Povoljniji uslovi za preduzetnike koji će pohađati obuku koju pruža FKGK,
Potencijalno preferencijalne kamatne stope,
Smanjenje kolaterala,
Brzo vreme obrade zahteva za kredit,
Održivost poslovanja,
Za registrovane finansijske institucije
Smanjenje troškova rizika,
Oslobađanje kapitala
Pokrivanje gubitaka u potpunosti,
Smanjenje kreditnog rizika,
Povećanje kreditnog portfolia,
Povećanje prihoda od prodaje ostalih proizvoda,

ŠTA JE PROCES PRIJAVE I ODLUČIVANJA?

Potencijalni zajmoprimac ne podnosi zahtev za garanciju kod FKGK, već aplicira za kredit kod jedne od registrovanih finansijskih institucija FKGK.
Registrovana finansijska institucija nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja i ako zajmoprimac ispunjava kriterijume FKGK, onda će relevantna finansijska institucija staviti
kredit pod kreditnu garanciju FKGK.