PAKET EKONOMSKOG OPORAVKA

REZULTATI DO 31 DECEMBRA  2021

Prozori u okviru Paketa Ekonomskog Oporavka (PEO) Broj Iznos zajma Iznos jemstva  Prosečan iznos zajma Prosečan iznos jemstva
Ukupno PRE 2,015 105,555,705 74,948,973 52,385 37,196
Prozor za Žene u Biznisu 269 11,736,215 8,592,222 43,629 31,941
Agro Prozor 152 6,971,200 5,226,910 45,863 34,388
Prozor za Proizvodnju 394 28,719,074 19,943,859 72,891 50,619
Prozor za Usluge 593 25,453,740 17,956,255 42,924 30,280
Prozor za Trgovinu 572 31,840,876 22,572,077 55,666 39,462
Startup prozor 35 834,600  657,650 23,846 18,790 

PAKET EKONOMSKOG OPORAVKA ZAVRSEN 31 DECEMBRA 2021

Kao i u svim zemljama sveta tako i kod nas, pandemija COVID-19 je imala negativan uticaj na ekonomiju zemlje, uzrokujući smanjenje likvidnosti malih i srednjih mikro preduzeća (MSMP), uprkos aktivnostima. Naravno, ovo je najpre imalo uticaja na poslovanja koja su zbog pandemije bile primorane da rade smanjenim kapacitetom ili su potpuno zatvorene.

Kao odgovor na stanje pandemije COVID-19, Vlada Kosova (VK) je odobrila Paket ekonomskog oporavka, čija je jedna od mera obezbeđivanje finansijske likvidnosti kroz šemu garancija Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo (KFKJ).

Takva mera će igrati važnu ulogu u oporavku ekonomije naše zemlje.

Vraćanje poverenja u bankarski sektor kako bi se izbegla kreditna kriza koja bi naknadno dovela do nedostatka likvidnosti na tržištu, identifikovano je kao jedan od frontova sa kojima bi se KFKG morao boriti, tokom i nakon krize COVID-a.

 

SVRHA PROZORA PAKETA ZA OPORAVAK

 • Pristup finansijama za preduzeća pogođena krizom, kao i za preduzeća od strateškog značaja za ekonomiju Republike Kosova;
 • Povećanje likvidnosti za MSMP.

KRAJNJI KORISNICI

Adresiranje paketa za ekonomski oporavak se vrši stvaranjem garantnih prozora za određene sektore i segmente pogođene krizom izazvanom COVID-19.

Očekuje se da garantni prozori u okviru ovog paketa podrže pristup finansiranju za MSMP koji se odnose na:

 1. Proizvodnju
 2. Agrobiznis
 3. Uslužni sektor
 4. Trgovinu
 5. Žene u poslovanju
 6. Start up
Start-Up Prozor

SVRHA PROZORA PAKETA ZA OPORAVAK

 • Pristup finansijama za nova preduzeća – Startup’s;
 • Kontinuitet ulaganja;
 • Kontinuitet poslovanja;
 • Povećana likvidnost ciljanih MMSP.

 

POSREDNICI

Finansijske partnerske institucije KCGF -a, kao što su: Banka Ekonomike Sh.A., Banka Kombetare Tregtare, Banka per Biznes Sh.A., NLB Banka Sh.A., ProCredit Bank Kosovo J.S.C., TEB Sh.A.

KOJA POSLOVANJA KVALIFIKUJU?

Parametri za MMSP koji se kvalifikuju za finansiranje kolaterala uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:

 • MMSP u privatnom vlasništvu uglavnom se bave delatnostima / ekonomskim sektorima koji zahtevaju osnovno znanje *;
 • Preduzeća sa maksimalnim iskustvom do 12 meseci od otvaranja preduzeća;
 • Preduzeća registrovana kod KBRA;

 

OSOBINE, KOJI KREDITI MOGU IMATI KORIST OD ERP -a

Zajmovi koji ispunjavaju sledeće uslove ispunjavaju uslove za beneficije Startup prozora:

 • Maksimalni iznos kredita je 50.000 EUR;
 • Maksimalni iznos garancije je 40.000EUR;
 • Maksimalni rok otplate garantovanog kredita do 60 meseci;
 • Svrha kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva.

 

KOJE SU GARANTNE OSOBINE?

 • Daće se garancije na iznos do 80% glavnice kredita.
 • Maksimalni limit gubitka biće 50%;
 • Vrsta garancije: jednokratna upotreba;
 • Period uključivanja: Do 31. decembra 2021

 

ŠTA JE PRIJAVA I PROCES DONOŠENJA ODLUKA

Potencijalni zajmoprimac (MSME) ne podnosi zahtev za garanciju, ali se prijavljuje za kredit u jednoj od finansijskih partnerskih institucija KCGF (vidi odgovor na stavku Posrednik).

Institucija finansijskog partnera, nakon što izvrši uobičajenu kreditnu analizu primenom standarda odobravanja i ako kompanija ispuni kriterijume KCGF -a, tada će sama finansijska institucija staviti kredit pod garanciju kredita KCGF -a.

 

 POSREDNICI

Institucije finansijskih partnera KFKG kao što su: Ekonomska Banka Sh.A., Nacionalna Komercijalna Banka, Banka za Biznis Sh.A., NLB Banka Sh.A., ProCredit Bank Kosovo AD, Raiffeisen Bank Kosovo AD, TEB Sh.A. ., i Raiffeisen Leasing Kosovo.

Za više: https://fondikgk.org/sr/registrovane-finansijske-institucije/

 

 

KOJA SE POSLOVANJA KVALIFIKUJU?

Parametri za MSMP koja ispunjavaju uslove za finansiranje kolaterala uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:

 • MSMP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića garancije;
 • MSMP koja imaju registraciju preduzeća i fiskalne brojeve;
 • Poljoprivrednici sa identifikacionim brojem farmera;
 • Kvalifikovani zajmoprimac mora biti najmanje pedeset procenata (50%) u vlasništvu privatnih građana ili stalnih stanovnika Kosova;
 • MSMP sa manje od 250 zaposlenih;
 • MSMP koja imaju pozitivnu kreditnu istoriju (klasifikacija – standard A);
 • MSMP koja su imala dobre finansijske performanse pre pandemije.

 

KARAKTERISTIKE, KOJI KREDITI MOGU PRIDOBITI OD PRE?

Prihvatljivi krediti koji ispunjavaju dole navedene kriterijume biće prihvatljivi za beneficije PRE-a:

 • Maksimalni iznos kredita je 1,000,000 EUR;
 • Maksimalni iznos garancije je 250,000 EUR – 500,000EUR*;
 • Maksimalni rok povratka garantovanog kredita traje do 84 meseci;
 • Svrha kredita može biti za dugoročbe investicije i radni kapital.

*Maksimalni iznos garancije za sektor proizvodnje iznosi do 500,000EUR

 

KOJE SU KARAKTERISTIKE GARANCIJE?

 • Garancije će se pružiti na iznos do 80% glavnice kredita. Povećanje procenta garancije sa 50% na 80%;
 • Maksimalna granica gubitka će iznositi 30%;
 • Vrsta garancije: jednokrata;
 • Period obuhvatanja: jedna godina (do 31 decembra 2021)

 

KOJE SU PREDOSTI?

ZA MSMP-a:

 • Povećanje pristupa finansijama
 • Potencijalno preferencijalne kamatne stope
 • Smanjenje kolaterala
 • Brža obrada kreditnih zahteva
 • Održivost poslovanja – druga mpgućnost

Za partnerske finansijske institucije

 • Smanjenje kreditnog rizika
 • Smanjenje troškova rizika
 • Oslobađanje kapitala
 • Rast kreditnog portfelja

Potencijalni zajmoprimac (MSMP) podnosi zahtev za kredit kod međunarodnog fonda registrovanog u Fondu.

Registrovani FI nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja:

 

KOJI JE PROCES APLICIRANJA I ODLUČIVANJA

Potencijalni zajmoprimac (MSMP) ne aplicira za garanciju, već aplicira za kredit u jednoj od finansijskih partnerskih institucija KFKG-a (videti odgovor kod tačke Posrednik).

Finansijska partnerska institucija, nakon što izvrši uobičajene kreditne analize i primenom standarda odobrenja, i ako kompanija ispunjava kriterijume KFKG-a, tada će sama relevantna finansijska institucija staviti kredit pod kreditnu garanciju KFKG-a.

 

ČESTA PITANJA

Imajući u vidu veliki broj pitanja koja možemo dobiti, sastavili smo listu najčešćih pitanja koja se mogu naći ovde https://fondikgk.org/sr/cesto-postavljana-pitanja/

 

ZAKON 07_L-016 O PRIVREDNOM OPORAVKU  – COVID -19

Odobreni zakon možete ga pronaći klikom na vezu ovde: Zakon 07_L-016 o Privrednom Oporavku – COVID 19