Garancije za REGISTRIRANE
finansijske institucije

Mil € GARANTOVANI KREDITI

Mil € ODOBRENE GARANCIJE

KREDITI DO SADA

GARANCIJSKI
PROZORI

Jemstva za finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

STANDARDNI
PROZOR

OPŠIRNIJE >

PROZOR ZA
IZVOZ
OPŠIRNIJE >
AGRO
PROZOR

OPŠIRNIJE >

PROZOR ŽENE
U BIZNISU

OPŠIRNIJE >

GROW
PROZOR

OPŠIRNIJE >

START-UP
PROZOR 
OPŠIRNIJE >

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je lokalni, nezavisni, održivi organ za kreditno jemstvo koji finansijskim institucijama izdaje jemstva za portfelj zajma da bi pokrile do 50 % rizika za zajmove koje daju mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

KFKJ je uspostavljen januara 2016. god. Zakonom o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo. Cilj KFKJ je da podrži privatni sektor na Kosovu kroz veći pristup finansijama za MKSP, stvarajući time radna mesta, povećavajući lokalnu proizvodnju, unapređujući tržišni bilans i povećavajući prilike za nedovoljno zastupljene privredne sektore.

Zakon o uspostavljanju KFKJ pokrenulo je Ministarstvo trgovine i industrije, a njegovu izradu je podržao USAID na Kosovu, preko programa Osnaživanje podrške kredita (ECS). Zakon je stupio na snagu 23.01.2016. god.

MISIJA

Kosovski fond za kreditno jemstvo je nezavisan pravni subjekat koji daje kreditna jemstva za MMSP, deleći kreditni rizik sa finansijskim institucijama.

Jemstvima za kreditne portfelje finansijskih institucija nastojimo da popravimo pristup finansijskim sredstvima za MMSP, podržimo razvoj preduzetništva, podržimo domaću proizvodnju i usluge koje stvaraju dodatu vrednost, stvorimo nova radna mesta i podržimo opšti ekonomski razvoj.

Posvećeni smo održivom poslovnom upravljanju i društvenoj odgovornosti koja prati isto. Koordinisanjem aktivnosti sa našim partnerima – donatorima, finansijskim institucijama i lokalnim regulatorima – nastojimo da opslužimo dugoročne ekonomske interese zemlje, poslovne zajednice i društva uopšte.

DODOVANJE

Dodavanje je osnov KFKJ. To znači da banke, MFI ili NBFI ne bi dale zajam MMSP bez postojanja jemstva – samim tim „dodavanje“ novog klijenta daje doprinos privrednom rastu.

KFKJ će postići isto stimulisanjem davanja novih zajmova ciljnim grupama, što će dovesti do procenjenog većeg broja novih zajmova, novca u privredi i stvaranja radnih mesta.

KVALIFIKOVANA MMSP

Uslovi za kvalifikovanje MMSP za kredit pod jemstvom obuhvataju, između ostalog:

MMSP u privatnom vlasništvu,bez vlasništva Vlade u periodu u kom je zajam pokriven jemstvom.
MMSP moraju da budu registrovana i da imaju fiskalni broj.
Kvalifikovani zajmoprimac mora biti najmanje (50 %) u vlasništvu fizičkih lica koja su državljani ili stalni rezidenti Kosova.

MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.
Mikro, malo i srednje preduzeće (MMSP), prema definiciji iz ZKFKJ, a koje nije zabranjeno merodavnim pravom, regulatornim odredbama ili međunarodnim ugovorima čija je Kosovo strana.

Kvalifikovani zajmoprimac obuhvata svaku stranu povezanu sa istim zajmoprimcem, kako je definisano ZKFKJ.

VESTI

KFKJ primenjuje prozore garancija u okviru Paketa Ekonomskog Oporavka

KFKJ primenjuje prozore garancija u okviru Paketa Ekonomskog Oporavka

Pristina, January 20th, 2021 - Kosovo Credit Guarantee Fund (KCGF) signed the guarantee agreements with its Partner Financial Institutions for the guarantee windows within Economic Recovery Package. Now, with the signing of guarantee agreements with the partner...

ARBËRIA GROUP – Producer of Natural Mineral Water “Ujë i Alpeve”

ARBËRIA GROUP – Producer of Natural Mineral Water “Ujë i Alpeve”

Arbëria Group is a company involved in the production of natural mineral water “Ujë i Alpeve” (Alpine Water) and the production of carbonated beverages. “It was 2010 when we established the Ujë i Alpeve Water Factory, to produce and bring quality natural water from...

HIT FLORES – A Collection Center in the Sharr Mountains

HIT FLORES – A Collection Center in the Sharr Mountains

Hit-Flores is a company involved in the harvesting and processing of medicinal plants, mushrooms, and forest fruits. The company is also involved with the processing and packaging of tea, which is harvested directly from the Sharr Mountains. “We started our business...

PARTNERI

Da bi se postigli ciljevi, KFKJ sarađuje sa finansijskim institucijama (Bankama, MFI, NBFI), Donatorima, Vladom Kosova, Centralnom Bankom i zajednicom MMSP-a.