01.12.2023

Share:

 

Rec Plast – Biznis koji čisti Kosovo recikliranjem 500 tona otpada

Kosovski kreditno garantni fond je posvećen održivom korporativnom i društvenom upravljanju. Uvek koordinirajući aktivnosti sa donatorima, finansijskim institucijama i lokalnim regulatorima, nastojimo da služimo dugoročnim ekonomskim interesima zemlje, poslovne zajednice i našeg društva uopšte.

Zbog toga smo za ovu uspešnu priču odabrali poseban biznis, poslove koji direktno doprinose poboljšanju životne sredine i čišćenju stambenog prostora, među prikupljanjem i preradom otpada.

Vitomirica, selo u blizini Peći, kraj koji je poznat po svežem vazduhu i prelepoj prirodi sa pejzažima okruženim svojim planinama.

Čim smo stigli u RecPlast, Shefqet, otac i osnivač preduzeća koje smo posetili, srdačno nas je dočekao, podelivši sa nama mnoge zanimljive priče iz svog bogatog životnog iskustva.

Dok nije došao vlasnik kompanije (Shefketijev sin), nismo videli veliki značaj sakupljanja i reciklaže otpada.

Na širokom prostoru, punom plastičnog otpada, ogromna količina otpada koja kada se samo zamisli šteta koju bi nanela životnoj sredini da su još uvek na teritoriji i na putevima Kosova, shvatili bismo koliko je važan koncept poslovanja. ovog tipa.

Otpad prikupljen u tom prostoru se sortira, klasifikuje i zatim prerađuje mašinama za reciklažu koje se pretvaraju u sirovine. Šarene plastične granule su finalni proizvod dobijen nizom proizvodnih koraka.

„Zaštitu životne sredine rade ljudi u nevolji“ – rekao je Fazćet, Otpad prikupljaju ljudi koji su ekonomski siromašni i čiji je primarni posao prikupljanje otpada. Nešto što je trebalo da bude drugačije, ali je potrebno da se stvore uslovi i donesu politike koje bi razvijale poslovanje ove vrste biznisa.

RecPlast tokom godine uspeva da prikupi i eliminiše 500 tona otpada širom Kosova. Time naš rad doprinosi čistijem Kosovu – naveo je vlasnik.

Kroz kredit za koji garantuje Kosovski kreditno garantni fond, RecPlast je kupio novu mašinu za reciklažu, koja će povećati kapacitet kompanije u preradi i reciklaži otpada.

Kada se svi ovi napori sakupljanja otpada prevedu u pozitivan uticaj, ovaj posao igra čistije Kosovo, tako ćemo razumeti i podržati više ovakvu vrstu poslovanja.

 

A new financial window „EXPORT WINDOW“ was launched

A new financial window „EXPORT WINDOW“ was launched

Today, at the event organized by Kosovo Credit Guarantee Fund and USAID Kosovo Compete Activity, a new financial facility has been launched called “EXPORT WINDOW” Through the Export Window new guarantees can be issued to our partner financial institutions for the...

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. - GO HEALTHY Put do Uroševca je uvek prijatan, jer svaki put kada posetimo ovo područje, nešto se promenilo: novi poslovi, nove gradnje, investicije, stvarajući pravi utisak da se ovde mnogo radi. Ovog puta posetili smo poseban biznis u ovom...