HISTORIA

Qershor
Hapja e programit të USAID-it Fuqizimi i Mbështetjes Kreditore e cila u morr me thamelimin dhe funksionalizimin e FKGK-së

Shtator
Regjistrimi i Kredisë së parë për garanci nga FKGK-ja.

 

Gusht
Nënshkrimi i Marrëveshjes së parë me Bankat.

Krijimi i MIS-it të FKGK- së.

 

Maj
Marrëveshje në mes të USAID-it dhe BQK-së për Administrimin e Grantit për Kontribut në Kapital të FKGKsë.

Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të FKGK-së dhe BQK-së

 

Prill
Ceremonia e zyrtarizimit të FKGK-së.

 

Shkurt
Konstituimi i Bordit të Drejtorëve si dhe miratohet Statuti i FKGK-së.

 

Janar
Miratohet Ligji për Themelimin e FKGK-së, me këtë rast krijohet baza ligjore për themelimin e institucionit.

Dhjetor
Nënshkrimi i marrëveshjeve me vlerë prej 7.450 milionë euro mes Bankës Gjermane për Zhvillim (KFW) dhe Ministrisw së Financave  të cilat dedikohen për rritjen e kapitalit të FKGK-së.

Nëntor
Nënshkruhet Marrëveshja e Garancisë 10 Milion EURO mes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) përfaqësuar nga Ambasada Suedeze.

 

Qershor
Përfundimi i programit të USAID-it Fuqizimi i Mbështetjes Kreditore

 

Dhjetor
FKGK fillon implementimin e dritares Agro.

 

Qershor
FKGK bëhet anëtare e Shoqatës Evropiane për Institucionet Garantuese – AECM.

 

Mars
FKGK lanson Dritaren Agro në bashkëpunim me KfW.

 

Tetor
FKGK dhe MFK nënshkruajnë marrëveshjen për zbatim për Energji të Ripërtëritshme.

Shtator/Tetor
FKGK nënshkruan marrëveshjet e garancisë me Institucionet Partnere Financiare lidhur me programin COSME me ç’rast nis zbatimin e këtij Programi.

 

Maj
FKGK nënshkruan marrëveshjen me Fondin Evropian për Investime për Programin COSME.

Shkurt
FKGK nis zbatimin e Dritares Agro.