HISTORIA

Miratohet kontributi i parë në kapital

Miratohet Ligji për Themelimin e FKGK-së

Themelohet Bordi i Drejtorëve të FKGK-së

Nënshkruhen marrëveshjet e para të garancisë me institucionet e regjistruara financiare

Nënshkruhet Marrëveshja e Garancisë 10 milionë euro mes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA)

Nënshkruhen marrëveshjet mes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Ministrisë së Financave me vlerë prej 7.450 milionë euro për rritjen e kapitalit të FKGK-së

Lansohet Dritarja Agro

FKGK anëtarësohet në Shoqatën Evropiane të Institucioneve Garantuese – AECM

Nënshkruhet marrëveshja mes Fondit Evropian për Investime (EIF) dhe FKGK-së për Programin COSME

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim me Korporata Sfida e Mijëvjeçarit MCC/MFK  Fondacioni i Mijëvjeçarit Kosovë

Nënshkruhet marrëveshja mes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Ministrisë   për Financa dhe Transfere me vlerë prej 6.5 milionë euro,  për rritjen e kapitalit të FKGK-së

Nënshkruhet projekti “Fuqizimi i Sektorit Financiar”

Nënshkruhet marrëveshja mes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe FKGK për rritjen e kapitalit për pandeminë COVID – 19

Miratohet Ligji për Rimëkëmbjen Ekonomike COVID-19

Nënshkruhet marrëveshja mes  Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe FKGK për rritjen e kapitalit në vlerë 6 milion euro për investime të gjelbra

Fillon implementimi i Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike

FKGK nënshkruan marrëveshjet e para të garancisë me Institucionet Mikrofinanciare

Lansohet Dritarja GROW

Ndryshimi dhe plotësimi i ligjit NR.05/L-057 për themelimin e FKGK-së

Lansohet Dritarja e Eksportit

Filloi implementimi i projektit me Bankën Evropiane për Investim (EIB) 

Lansohet Dritarja për Gratë në Biznes

Lansohet Dritarja për StartUp