10.05.2020

Share:

 
Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pokreće AgroSoft platformu

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i Kosovskim bankarskim udruženjem (KBA) pokrenuo je platformu AgroSoft, projekat podržan od Nemačkog razvojnog sistema Banka (KfW).

Virtuelna platforma AgroSoft pomoći će finansijskim institucijama u tačnoj analizi tokom finansiranja poljoprivrede. Ova korisna, dinamična i pristupačna platforma sa različitih elektronskih uređaja (radna površina, laptop, tablet ili pametni telefon), kao i ažurirana od strane MPŠRR-a najnovijim podacima, omogućiće finansijskim institucijama i drugim stranama da smanje jaz u asimetriji informacija između poljoprivrednika, finansijsku instituciju i tržište, što direktno utiče na poljoprivrednike u lakšem pristupu finansijama, stvaranju novih radnih mesta, povećanju sveže lokalne proizvodnje i smanjenju uvezenih prehrambenih proizvoda.

Tokom ovog događaja, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, gospodin Besian Mustafa, između ostalog, naglasio je „Ova vrlo jednostavna platforma je nesumnjivo korak napred, ka ubrzanju procedura za pozajmljivanje agrobiznisa“.

Dalje, viša koordinatorka za finansijski i energetski sektor u KfW-u, u Prištini, gospođa Bahrije Dibra naglasila je „Nemačka vlada preko KfW-a podržava KFKJ od njegovog osnivanja dajući novčani doprinos kapitalu Fonda, za skoro 14 miliona evra do sada. Posebna pažnja posvećena je poljoprivrednom sektoru kroz otvaranje Agro Prozora u cilju promocije razvoja sektora i povećanja zaposlenosti u poljoprivredi. Pored toga, osim kapitala, KFKJ je takođe tehnički podržan u izgradnji kapaciteta Fonda, a u okviru ovog stuba KfW je pomogao razvoj AgroSoft platforme koja se smatra alatom koji će olakšati komunikaciju između banaka i agrobiznisa koji svoju aktivnost pretvaraju u brojke razumljive bankama. Ovo će omogućiti postizanje glavnog cilja Agro Prozora, a to je povećanje kreditiranja poljoprivrede “.

Glavni izvršni direktor Kosovskog udruženja banaka, gospodin Petrit Balija, naglasio je da „bankarski sektor podržava platformu AgroSoft, koja će služiti kreditnim agro-analitičarima da bolje odražavaju informacije o prinosima i drugim relevantnim statistikama poljoprivrednog sektora. Takođe je rekao da je razvoj platforme AgroSoft od strane Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo uz podršku nemačke vlade putem KfW-a poseban doprinos povećanju finansiranja za agro-preduzeća. Komercijalne banke na Kosovu nastavljaju da podržavaju rastuće poljoprivrednike u njihovim aktivnostima neprestano tražeći nove mogućnosti za povećanje njihovog pristupa finansijama “.

Dalje, predsednik odbora direktora KFKJ-a g. Gjonbalaj naglasio je „Da bi povećao podršku preduzećima i poljoprivrednicima u poljoprivrednom sektoru, KFKJ je uz pomoć Nemačke razvojne banke (KfW) stvorio Agro Prozor i sada pokreće AgroSoft , dinamična platforma za pomoć finansijskim institucijama u kreditiranju korak po korak pružanjem stvarnih poljoprivrednih informacija o cenama, troškovima, povraćaju i upravljanju rizicima. Prozor pomaže u olakšavanju uslova finansiranja za poljoprivrednike, dok će AgroSoft smanjiti rizik zajma i asimetriju informacija između poljoprivrednika, finansijske institucije i tržišta. Zajedno će povećati kreditiranje sektora, što će rezultirati povećanim zapošljavanjem, povećanom domaćom proizvodnjom i zamenom uvoza hrane “. Ovaj događaj označava još jedan trenutak za Kosovski fond za kreditne garancije na putu ka postizanju institucionalnih ciljeva, pre svega podrške pozajmljivanju u poljoprivrednom sektoru, kao jednom od najvažnijih sektora za stvaranje dodate vrednosti u ekonomiji, za zamenu uvoza i povećanje izvozni kapacitet lokalnih poljoprivrednih preduzeća. Do danas je kroz KFKJ-ov Agro Prozor finansirano 370 preduzeća i poljoprivrednika sa ukupnim iznosom zajma od 14,5 miliona evra. Dok je ukupan iznos odobrenih zajmova dostigao 207,3 miliona evra raspoređenih u preko 5.450 zajmova.

Usvojen Zakon o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu

Usvojen Zakon o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu

Skupština Kosova je 14.12.2015. god. usvojila nacrt Zakona o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu (FKJK). Zakonom je predviđen pravni osnov za FKJK kao jedne od komponente okvira za rešavanje problema ograničenog pristupa finansijskim sredstvima za...

Puštanje u rad Kosovskog fonda za kreditno jemstvo

Puštanje u rad Kosovskog fonda za kreditno jemstvo

Priština, 26.04.2016 – Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) pušten je u rad danas tokom svečanosti koju su organizovali USAD Kosovo i Vlada Kosova. Ovim je obeleženo uspostavljanje nezavisne, domaće i održive institucije koja će davati jemstva za portfelj zajma...