10.05.2020

Share:

 
Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pokreće AgroSoft platformu

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i Kosovskim bankarskim udruženjem (KBA) pokrenuo je platformu AgroSoft, projekat podržan od Nemačkog razvojnog sistema Banka (KfW).

Virtuelna platforma AgroSoft pomoći će finansijskim institucijama u tačnoj analizi tokom finansiranja poljoprivrede. Ova korisna, dinamična i pristupačna platforma sa različitih elektronskih uređaja (radna površina, laptop, tablet ili pametni telefon), kao i ažurirana od strane MPŠRR-a najnovijim podacima, omogućiće finansijskim institucijama i drugim stranama da smanje jaz u asimetriji informacija između poljoprivrednika, finansijsku instituciju i tržište, što direktno utiče na poljoprivrednike u lakšem pristupu finansijama, stvaranju novih radnih mesta, povećanju sveže lokalne proizvodnje i smanjenju uvezenih prehrambenih proizvoda.

Tokom ovog događaja, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, gospodin Besian Mustafa, između ostalog, naglasio je „Ova vrlo jednostavna platforma je nesumnjivo korak napred, ka ubrzanju procedura za pozajmljivanje agrobiznisa“.

Dalje, viša koordinatorka za finansijski i energetski sektor u KfW-u, u Prištini, gospođa Bahrije Dibra naglasila je „Nemačka vlada preko KfW-a podržava KFKJ od njegovog osnivanja dajući novčani doprinos kapitalu Fonda, za skoro 14 miliona evra do sada. Posebna pažnja posvećena je poljoprivrednom sektoru kroz otvaranje Agro Prozora u cilju promocije razvoja sektora i povećanja zaposlenosti u poljoprivredi. Pored toga, osim kapitala, KFKJ je takođe tehnički podržan u izgradnji kapaciteta Fonda, a u okviru ovog stuba KfW je pomogao razvoj AgroSoft platforme koja se smatra alatom koji će olakšati komunikaciju između banaka i agrobiznisa koji svoju aktivnost pretvaraju u brojke razumljive bankama. Ovo će omogućiti postizanje glavnog cilja Agro Prozora, a to je povećanje kreditiranja poljoprivrede “.

Glavni izvršni direktor Kosovskog udruženja banaka, gospodin Petrit Balija, naglasio je da „bankarski sektor podržava platformu AgroSoft, koja će služiti kreditnim agro-analitičarima da bolje odražavaju informacije o prinosima i drugim relevantnim statistikama poljoprivrednog sektora. Takođe je rekao da je razvoj platforme AgroSoft od strane Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo uz podršku nemačke vlade putem KfW-a poseban doprinos povećanju finansiranja za agro-preduzeća. Komercijalne banke na Kosovu nastavljaju da podržavaju rastuće poljoprivrednike u njihovim aktivnostima neprestano tražeći nove mogućnosti za povećanje njihovog pristupa finansijama “.

Dalje, predsednik odbora direktora KFKJ-a g. Gjonbalaj naglasio je „Da bi povećao podršku preduzećima i poljoprivrednicima u poljoprivrednom sektoru, KFKJ je uz pomoć Nemačke razvojne banke (KfW) stvorio Agro Prozor i sada pokreće AgroSoft , dinamična platforma za pomoć finansijskim institucijama u kreditiranju korak po korak pružanjem stvarnih poljoprivrednih informacija o cenama, troškovima, povraćaju i upravljanju rizicima. Prozor pomaže u olakšavanju uslova finansiranja za poljoprivrednike, dok će AgroSoft smanjiti rizik zajma i asimetriju informacija između poljoprivrednika, finansijske institucije i tržišta. Zajedno će povećati kreditiranje sektora, što će rezultirati povećanim zapošljavanjem, povećanom domaćom proizvodnjom i zamenom uvoza hrane “. Ovaj događaj označava još jedan trenutak za Kosovski fond za kreditne garancije na putu ka postizanju institucionalnih ciljeva, pre svega podrške pozajmljivanju u poljoprivrednom sektoru, kao jednom od najvažnijih sektora za stvaranje dodate vrednosti u ekonomiji, za zamenu uvoza i povećanje izvozni kapacitet lokalnih poljoprivrednih preduzeća. Do danas je kroz KFKJ-ov Agro Prozor finansirano 370 preduzeća i poljoprivrednika sa ukupnim iznosom zajma od 14,5 miliona evra. Dok je ukupan iznos odobrenih zajmova dostigao 207,3 miliona evra raspoređenih u preko 5.450 zajmova.

METAL IN Sh.p.k  – Solarni  paneli – Pamtena investicija

METAL IN Sh.p.k – Solarni paneli – Pamtena investicija

METAL IN SOLARNI PANELI - PAMETNA INVESTICIJA Proizvodnja metala je teška industrija, svedočili smo na licu mesta kada smo posetili fabriku sa preko 25 radnika, brojne mašine za preradu gvožđa; pretvarajući ih u metalne žice, kao gotov proizvod za potrebe tržišta....

Olive Bakery – Startup sa ukusom!

Olive Bakery – Startup sa ukusom!

Olive Bakery – Startup sa ukusom! Pekara Olive je osnovana u decembru 2021. godine, kao odlična ideja mladog čoveka iz Prištine. Sa puno energije i entuzijazma Bajram Martinaj - vlasnik Pekare Olive, pokrenuo je novi posao na tržištu, sa jedinstvenim imidžom,...

KCGF potpisuje sporazum sa Agencijom za finansije Kosova (AFK).

KCGF potpisuje sporazum sa Agencijom za finansije Kosova (AFK).

Kosovski kreditni garantni fond potpisuje sporazum sa Agencijom za finansije Kosova (AFK). Danas, u prostorijama Kosovskog kreditno garantnog fonda (KGGF) potpisan ugovor o kreditnoj garanciji sa AFK – Agencijom za finansije na Kosovu, za garanciju poljoprivrednih...