Korporata Financiare e Zhvillimit Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (DFC)

Korporata Financiare e Zhvillimit Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (DFC) është institucion i zhvillimit financiar të Qeverisë së Shteteve të SHBA-ve. DFC e investoni në të gjithë sektorët duke përfshirë energjinë, kujdesin shëndetësor, infrastrukturën kritike dhe teknologjinë.

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) ka nënshkruar Marrëveshjen për Garanci të Portofolios së Kredive me DFC në vlerë prej 7,5 milionë dollar. Mbështetja e portfolios së garantuar të FKGK-së nga DFC do të rrisë edhe më tej aftësinë e Fondit për të siguruar nivel më të lartë të garancioneve për kredi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM),për të mbështetur investimet e tyre në efiçencën e energjisë, efikasitetin e burimeve dhe energjinë e ripërtërishme.