Obrazac žalbe

  1. Informacion për ankuesin: Ky informacion duhet të jepet. Identiteti i ankuesve do të mbahet konfidencial nëse kështu kërkohet nga ai/ajo.

  Prononcimi*:

  A është përfaqësuesi duke bërë këtë ankesë në emër të personave / ankuesve të prekur direkt *?

  2. Informacion i Projektit:

  3. Për ankesën:

  4. Konfidencialiteti

  Kërkoj nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore që të mbajë në konfidencialitet ankesën time (si dhe të gjitha ato që i kam dërguar me postë elektronike).*

  Nëse vendosni të mbani konfidencialin e ankesës tuaj, FKGK nuk do të zbulojë identitetin tuaj as nuk do të ndajë materiale që keni shkëmbyer përmes postës elektronike me financuesin e projektit dhe do të kontaktojë me ju në procesin se si të trajtoni ankesën.

  Shënim: Fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

  Ju lutemi dërgoni prova / dokumente mbështetëse përmes adresës elektronike (email) në [email protected]

   1. Informacion për ankuesin: Ky informacion duhet të jepet. Identiteti i ankuesve do të mbahet konfidencial nëse kështu kërkohet nga ai/ajo.

   Prononcimi*:

   A ka është përfaqësuesi duke bërë këtë ankesë në emër të personave / ankuesve të prekur direkt *?

   2. Informacion i Projektit:

   3. Për ankesën:

   4. Konfidencialiteti

   Kërkoj nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore që të mbajë në konfidencialitet ankesën time (si dhe të gjitha ato që i kam dërguar me postë elektronike).*

   Nëse vendosni të mbani konfidencialin e ankesës tuaj, FKGK nuk do të zbulojë identitetin tuaj as nuk do të ndajë materiale që keni shkëmbyer përmes postës elektronike me financuesin e projektit dhe do të kontaktojë me ju në procesin se si të trajtoni ankesën.

   Shënim: Fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

   Ju lutemi dërgoni prova / dokumente mbështetëse përmes adresës elektronike (email) në [email protected]