FORMË ANKESE

1. Informacion për ankuesin: Ky informacion duhet të jepet. Identiteti i ankuesve do të mbahet konfidencial nëse kështu kërkohet nga ai/ajo.

Prononcimi*:

A ka është përfaqësuesi duke bërë këtë ankesë në emër të personave / ankuesve të prekur direkt *?

2. Informacion i Projektit:

3. Për ankesën:

4. Konfidencialiteti

Kërkoj nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore që të mbajë në konfidencialitet ankesën time (si dhe të gjitha ato që i kam dërguar me postë elektronike).*

Nëse vendosni të mbani konfidencialin e ankesës tuaj, FKGK nuk do të zbulojë identitetin tuaj as nuk do të ndajë materiale që keni shkëmbyer përmes postës elektronike me financuesin e projektit dhe do të kontaktojë me ju në procesin se si të trajtoni ankesën.

Shënim: Fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

Ju lutemi dërgoni prova / dokumente mbështetëse përmes adresës elektronike (email) në [email protected]

1. Informacion për ankuesin: Ky informacion duhet të jepet. Identiteti i ankuesve do të mbahet konfidencial nëse kështu kërkohet nga ai/ajo.

Prononcimi*:

A ka është përfaqësuesi duke bërë këtë ankesë në emër të personave / ankuesve të prekur direkt *?

2. Informacion i Projektit:

3. Për ankesën:

4. Konfidencialiteti

Kërkoj nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore që të mbajë në konfidencialitet ankesën time (si dhe të gjitha ato që i kam dërguar me postë elektronike).*

Nëse vendosni të mbani konfidencialin e ankesës tuaj, FKGK nuk do të zbulojë identitetin tuaj as nuk do të ndajë materiale që keni shkëmbyer përmes postës elektronike me financuesin e projektit dhe do të kontaktojë me ju në procesin se si të trajtoni ankesën.

Shënim: Fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

Ju lutemi dërgoni prova / dokumente mbështetëse përmes adresës elektronike (email) në [email protected]