DONATORËT

Përpjekjet për kapitalizimin e FKGK-së janë në vazhdim e sipër. Me zotimet e financimit nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe agjencitë tjera donatore, duke përfshirë këtu Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Bankën Zhvillimore Gjermane KfW, kapitali i gjithmbarshëm i FKGK-së ka arritur në 90,366,901 euro.

 

Donatorët

Kapitali

USAID

€ 5,790,921

Qeveria e Kosovës

€ 57,041,590

 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

€ 3,000,000

 

Banka Botërore - Projekti për Fuqizimin e Sektorit Financiar në Kosovë 

€ 21,410,000

 

Banka Evropiane e Investimeve

€ 32,631,590

KFW

€ 24,100,000

 

Dritarja e Rregullt

€ 2,000,000

 

Dritarja Agro

€ 11,500,000

 

Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike

€ 5,000,000

 

Dritarja e Gjelbër e Rimëkëmbjes

€ 5,600,000

Fitimi i Mbajtur

€ 3,434,390

Total Kapitali

€ 90,366,901