DONATORËT

Përpjekjet për kapitalizimin e FKGK-së janë në vazhdim e sipër. Me zotimet e financimit nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe agjencitë tjera donatore, duke përfshirë këtu Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Bankën Zhvillimore Gjermane KfW, kapitali i donuar i FKGK-së ka arritur në EUR 22,786,801.