DONATORËT

Përpjekjet për kapitalizimin e FKGK-së janë në vazhdim e sipër. Me zotimet e financimit nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe agjencitë tjera donatore, duke përfshirë këtu Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Bankën Zhvillimore Gjermane KfW, kapitali i donuar i FKGK-së ka arritur në EUR 54,917,245 

 

Donatorët

Kapitali

USAID

€ 5,790,921

Qeveria e Kosovës

€ 24,410,000

 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

€ 3,000,000

 

Banka Botërore - Projekti për Fuqizimin e Sektorit Financiar në Kosovë 

€ 21,410,000

KFW

€ 24,100,000

 

Dritarja e Rregullt

€ 2,000,000

 

Dritarja Agro

€ 11,500,000

 

Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike

€ 5,000,000

 

Dritarja e Gjelbër e Rimëkëmbjes

€ 5,600,000

Fitimi i Mbajtur

€ 616,324

Total Kapitali

€ 54,917,245