AGJENCIONI SUEDEZ PËR ZHVILLIM DHE BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR –Sida

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) ka nënshkruar marrëveshjen e garancisë në vlerë prej 10 milion Euro me Agjencinë Suedeze për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze ne Prishtine.

Mbështetja e portfolios së garantuar të FKGK-së nga Sida do të rrisë edhe më tej aftësinë e Fondit për të siguruar nivel më të lartë të garancioneve për kredi duke shënuar njëherit një qëndrueshmëri edhe më të lartë për sektorin financiar. Një qëndrueshmëri e tillë do të reflektojë në lehtësi për ndërmjetësim financiar duke ndikuar njëheri pozitivisht në lëhtësimin dhe nxitjen e kreditimit të ndërrmarjeve te vogëla dhe të mesme, si dhe në rritjen ekonomike dhe punësimin në Republikën e Kosovës.