10.08.2020

Share:

 

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) sa zadovoljstvom objavljuje četvrtu godinu od prvog odobrenja prve kreditne garancije. Tokom ove četiri godine KFKJ je nastavio da bude aktivan prema potrebama sektora, kontinuirano poboljšavajući procese, kvalifikacione kriterijume, kao i unapređujući garancijske proizvode. Kroz garancije za kredite, Fond je poboljšao performanse MMSP-a ulaganjem u zagarantovane zajmove, a osim toga, pomogao je razvoju ekonomije kroz razvoj poslovanja, kreativnost i inovacije. Kada govorimo o ekonomiji naše zemlje, pre svega mislimo na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, kao preduzeća sa osnovnom osnovom za dalji rast tržišta. Ulaganje u mikro, mala i srednja preduzeća na Kosovu ekvivalentno je ulaganju u stvaranje novih radnih mesta, povećanu proizvodnju, tehnologiju i inovacije. Sve ovo je od vitalnog značaja za našu zemlju. Danas se sećamo saradnje sa prvom bankom preko koje smo garantovali prve kredite pre četiri godine, ProCredit bankom.

Kao razvojno orijentisana banka i uvek kao podrška malom i srednjem preduzeću u zemlji, nesumnjivo je saradnja sa Kosovskim fondom za kreditne garancije prirodna jer smo otvoreni za bilo koju vrstu inicijative koja se fokusira na podršku i unapređenje poslovanja. Ova četvorogodišnja saradnja pomogla je klijentima ProCredit banke, odnosno domaćim preduzećima, kroz kreditne garancije da imaju dodatne olakšice u finansiranju novih investicionih planova i povećanju poslovne produktivnosti. Uspesi i dostignuća ulaganjem naših poslovnih klijenata u KFKJ, čine nas još produbljivanjem ove saradnje u podršci preduzećima sa fokusom na proizvodni sektor i poljoprivrednu industriju, kao i nova ulaganja preduzeća sa fokusom na zelenu ekonomiju, energiju štednja i zaštita životne sredine. Mi smo prvi započeli saradnju sa KFKJ i nastavićemo sa zajedničkim ciljem da podržimo mala i srednja preduzeća koja daju značajan doprinos ekonomiji zemlje “- kaže gospođa Eriola Bibolli, izvršna direktorka ProCredit banke.

Teška vremena poput ovih, period kada je ekonomski oporavak ključna reč za bilo koje dalje delovanje u ekonomiji, uloga Kosovskog fonda za kreditne garancije postaje sve naglašenija, kao pokretačka snaga i podržavalac ekonomskog razvoja kroz otvaranje mogućnosti u okviru tržište. O tome svedoči kontinuitet KFKJ-a i tokom ovih meseci u pružanju kreditnih garancija za 934 MMSP čija je kumulativna vrednost 34,4 miliona evra. Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pozdravlja buduću saradnju sa finansijskim institucijama na Kosovu i s ponosom zauzima svoje mesto kao značajan faktor u ekonomskom razvoju u Republici Kosovo.

Izgrađeni portfolio za ove četiri godine dostigao je kumulativnu vrednost odobrenih zajmova na 207,3 miliona evra, dok je vrednost zagarantovana od strane Kosovskog fonda za kreditne garancije dostigla 100,2 miliona evra raspoređenih u 5.451 zajma.

MY TAXI – Pionirski biznis za održivi transport u budućnosti

MY TAXI – Pionirski biznis za održivi transport u budućnosti

"MY TAXI“ – Pionirski biznis za održivi transport u budućnosti     U prepunom  gradu Mitrovice, inovativna kompanija za transportne usluge „MY TAXI“ napravila revoluciju u transportnoj industriji u ovom gradu. Osnovan u decembru 2021. godine, od strane...

Priča o uspehu – Košnice u živopisnom selu

Priča o uspehu – Košnice u živopisnom selu

Priča o uspehu - Košnice u živopisnom selu Prošle nedelje smo posetili živopisno selo Rubovce u opštini Lipljan i bili u poseti kod strastvenog pčelara Bekima Bajqince, vlasnika kompanije „Bletaria Blenardi“. Organizacija, pedantnost i posvećenost koju Bekim pokazuje...