10.08.2020

Share:

 
Četiri godine od prvog odobrenja garancije

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) sa zadovoljstvom objavljuje četvrtu godinu od prvog odobrenja prve kreditne garancije. Tokom ove četiri godine KFKJ je nastavio da bude aktivan prema potrebama sektora, kontinuirano poboljšavajući procese, kvalifikacione kriterijume, kao i unapređujući garancijske proizvode. Kroz garancije za kredite, Fond je poboljšao performanse MMSP-a ulaganjem u zagarantovane zajmove, a osim toga, pomogao je razvoju ekonomije kroz razvoj poslovanja, kreativnost i inovacije. Kada govorimo o ekonomiji naše zemlje, pre svega mislimo na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, kao preduzeća sa osnovnom osnovom za dalji rast tržišta. Ulaganje u mikro, mala i srednja preduzeća na Kosovu ekvivalentno je ulaganju u stvaranje novih radnih mesta, povećanu proizvodnju, tehnologiju i inovacije. Sve ovo je od vitalnog značaja za našu zemlju. Danas se sećamo saradnje sa prvom bankom preko koje smo garantovali prve kredite pre četiri godine, ProCredit bankom.

Kao razvojno orijentisana banka i uvek kao podrška malom i srednjem preduzeću u zemlji, nesumnjivo je saradnja sa Kosovskim fondom za kreditne garancije prirodna jer smo otvoreni za bilo koju vrstu inicijative koja se fokusira na podršku i unapređenje poslovanja. Ova četvorogodišnja saradnja pomogla je klijentima ProCredit banke, odnosno domaćim preduzećima, kroz kreditne garancije da imaju dodatne olakšice u finansiranju novih investicionih planova i povećanju poslovne produktivnosti. Uspesi i dostignuća ulaganjem naših poslovnih klijenata u KFKJ, čine nas još produbljivanjem ove saradnje u podršci preduzećima sa fokusom na proizvodni sektor i poljoprivrednu industriju, kao i nova ulaganja preduzeća sa fokusom na zelenu ekonomiju, energiju štednja i zaštita životne sredine. Mi smo prvi započeli saradnju sa KFKJ i nastavićemo sa zajedničkim ciljem da podržimo mala i srednja preduzeća koja daju značajan doprinos ekonomiji zemlje “- kaže gospođa Eriola Bibolli, izvršna direktorka ProCredit banke.

Teška vremena poput ovih, period kada je ekonomski oporavak ključna reč za bilo koje dalje delovanje u ekonomiji, uloga Kosovskog fonda za kreditne garancije postaje sve naglašenija, kao pokretačka snaga i podržavalac ekonomskog razvoja kroz otvaranje mogućnosti u okviru tržište. O tome svedoči kontinuitet KFKJ-a i tokom ovih meseci u pružanju kreditnih garancija za 934 MMSP čija je kumulativna vrednost 34,4 miliona evra. Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo pozdravlja buduću saradnju sa finansijskim institucijama na Kosovu i s ponosom zauzima svoje mesto kao značajan faktor u ekonomskom razvoju u Republici Kosovo.

Izgrađeni portfolio za ove četiri godine dostigao je kumulativnu vrednost odobrenih zajmova na 207,3 miliona evra, dok je vrednost zagarantovana od strane Kosovskog fonda za kreditne garancije dostigla 100,2 miliona evra raspoređenih u 5.451 zajma.

ARBËRIA GROUP – Producer of Natural Mineral Water “Ujë i Alpeve”

ARBËRIA GROUP – Producer of Natural Mineral Water “Ujë i Alpeve”

Arbëria Group is a company involved in the production of natural mineral water “Ujë i Alpeve” (Alpine Water) and the production of carbonated beverages. “It was 2010 when we established the Ujë i Alpeve Water Factory, to produce and bring quality natural water from...

HIT FLORES – A Collection Center in the Sharr Mountains

HIT FLORES – A Collection Center in the Sharr Mountains

Hit-Flores is a company involved in the harvesting and processing of medicinal plants, mushrooms, and forest fruits. The company is also involved with the processing and packaging of tea, which is harvested directly from the Sharr Mountains. “We started our business...

Paket za ekonomski oporavak pokrenuo je KFKJ

Paket za ekonomski oporavak pokrenuo je KFKJ

Priština, 14. decembra 2020. - Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) u saradnji sa Vladom Republike Kosovo i međunarodnim donatorima pokrenuo je Paket za ekonomski oporavak. Paket ekonomskog oporavka (PEO) je nova linija garancija koja će funkcionisati u okviru...