09.20.2022

Share:

 
FKGK prezantohet në ngjarjen më të madhe vjetore të AECM-së
Ekipi përfaqësues i FKGK-së i përbërë nga: Rinor Gjonbalaj- Kryesues i Bordit; Besnik Berisha- Drejtor Menaxhues dhe
Vjosa Balaj- Menaxhere e Lartë e Financave ishin pjesëmarrës në ngjarjen më të madhe vjetore të AECM- Shoqata Evropiane e Institucioneve Garantuese në Vjenë.
Fokusi i këtij viti ishte financimi i qëndrueshëm për NVM-të dhe Startup-ët.
FKGK u prezantua në panelin e titulluar “Të bëjmë NVM-të të përshtatshme për të ardhmen” nga Drejtori Menaxhues.
Kjo ngjarje disa ditore mblodhi numër të madh përfaqësuesish të skemave garantuese nga gjithë Europa dhe më gjerë.
U lansua një dritare e re financiare ” DRITARJA E EKSPORTIT”

U lansua një dritare e re financiare ” DRITARJA E EKSPORTIT”

U lansua dritarja e re financiare e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID Kosovo Compete Activity   Sot, në ngjarjen e organizuar nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID Kosovo Compete Activity, u lansua një dritare e re për lehtësim financiar...

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. GO HEALTHY Rruga për Ferizaj gjithmonë është e këndshme sepse sa herë shkojmë diçka ndryshon. Biznese të reja, ndërtime, investime, pra e ke ndjesinë që këtu punohet shumë. Kësaj rradhe vizituam një biznes të veçantë, pikërisht në Ferizaj....