03.22.2018

Share:

 
Lansohet Dritarja Agro nga FKGK në bashkëpunim me KfW

Prishtinë, 22 mars 2018 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) në bashkëpunim me KfW-në e përkrahur nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim lansuan Dritaren Agro.

Dritarja Agro është një linjë e re garantuese që do të operojë në kuadër të FKGK-së dhe që ka për qëllim mbështetjen e agrobizneseve përmes garantimit të kredive për këtë sektor. Kjo linjë garantuese e cila është financuar në tërësi nga Qeveria Gjermane, me ndermjetesim te Bankes Gjermane per Zhvillim – KfW, është në vlerë prej 5.45 milion EURO dhe do të ketë në fokus mbështetjen e kreditimit në sektorin e agrobiznesit, si njëri ndër sektorët më të rëndësishëm për krijimin e vlerës së shtuar në ekonomi, për zëvendësimin e importeve dhe për rritjen e aftësive eksportuese të agrobizneseve vendore.

Gjatë këtij organizimi, Ambasadori Gjerman në Republikën e Kosovës, SHT Christian Heldt, theksoi “Dritarja Agro e FKGKsë fokusohet në bizneset bujqësore në Kosovë duke i dhënë qasje në financim fermerëve të vegjël të cilët përndryshe nuk do të ishin në gjendje të marrin ndonjë kredi. Prandaj, jam shumë i lumtur të jem pjesë e ngjarjes së sotme meqë lansimi i Dritares Agro – sa mund të duket teknike – do të sjellë përfitime të konsiderueshme për qytetarët e Kosovës, do të krijojë mundësi punësimi për të gjitha komunitetet dhe do të rrisë ekonominë dhe mirëqenien e vendit”.

Tutje, Drejtori i Missionit të USAID-it Z. Hope theksoi “se është me rëndësi që FKGK është institucion vendor i cili së shpejti do të jetë institucion i vetëqëndrueshëm. Kjo është kritike për USAID-in pasi që qëllimi ynë është të ndërtojmë institucione lokale të cilat janë në gjendje të adresojnë sfidat zhvillimore dhe të ndihmojn vendin drejt vetë-qëndrueshmërisë.”

Ministri i Financave Z. Hamza theksoi “vazhdimin e përkrahjes së FKGKsë në rritje të kapitalit duke krijuar mundësi të reja të qasjes në financa për gratë në biznes si dhe agro bizneset. Po ashtu ai falenderoi donatoret dhe iniciatoret e themelimit të këtij institucionitë rëndësishëm për vendin tonë”.

Kjo ngjarje shënon një moment të rradhës për Fondin Kosovar per Garanci Kreditore, në rrugën e realizimit të objektivave institucionale, para se gjithash; lehtësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë, rritjen e punësimit dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik të vendit tonë .

Shuma totale e kredive të miratuara nga bankat dhe që janë dorëzuar nën mbulimin e garancisë ka arritur tashmë në 36.2 milionë euro të shpërndara në mbi 1000 kredi, ndërsa investimet e bëra me këto kredi premtojnë mbi 1,500 vende të reja pune.

ARBËRIA GROUP –  prodhuese e ujit natyral mineral “Ujë i Alpeve“

ARBËRIA GROUP – prodhuese e ujit natyral mineral “Ujë i Alpeve“

Arbëria Group është kompani e cila merret me prodhimin e ujit natyral mineral “Ujë i Alpeve“ dhe me prodhimin e lëngjeve të gazuara. “Ishte viti 2010 kur themeluam fabrikën e Ujit të Alpeve me qëllim që të prodhojmë dhe sjellim ujë cilësor natyror nga burimi deri te...

HIT FLORES – Një qendër grumbulluese në Malet e Sharrit

HIT FLORES – Një qendër grumbulluese në Malet e Sharrit

Hit-Flores është një kompani e cila merret me grumbullimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore, kërpudhave dhe frutave të malit. Kompania gjithashtu merret me përpunimin dhe paketimin e çajit që mblidhet drejtpërdrejt nga Malet e Sharrit. “Ne filluam biznesin tonë në...

Lansohet Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike nga FKGK

Lansohet Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike nga FKGK

Prishtinë, 14 dhjetor 2020 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) në bashkëpunim me  Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe donatorët ndërkombëtar lansoi Pakon e Rimëkëmbjes Ekonomike.   Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike (PRE) është një linjë e re garantuese që do të...