09.30.2022

Share:

 

  Gjashtë vite nga miratimi i garancisë së parë të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore    

Prishtinë, 29 shtator  janar 2022

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK), me kënaqësi ju njofton që u bënë gjashtë vite nga miratimi i garancisë së parë kreditore. Përmes garantimit të kredive, Fondi ka ndikuar në përmirësimin e përformancës së NMVM-ve me investimet e bëra nga kreditë e garantuara. Përmes zhvillimit të biznesit, kreativitetit e inovacionit FKGK ka lehtësuar qasjen në financa duke ndihmuar kështu zhvillimin e ekonomisë.

Deri më sot Fondi Kosovar për Garanci Kreditore ka arritur të krijojë bashkëpunim me shtatë institucione bankare ( Banka Ekonomike; BKT; BpB; NLB; ProCredit Bank; Raiffeisen Bank; dhe TEB) me katër institucione mikrofinanciare ( AFK; FINCA; KEP dhe KRK) si dhe një institucion jobankar Raiffeisen Leasing.

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore gjatë këtyre viteve ka ndërtuar portofol i cili ka arritur vlerën kumulative të kredive të garantuara në 471,8 milionë euro; 252,7 milionë euro garancione të miratuara të shpërndara në total 11,500 kredi deri më tani.

Arritjet e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore gjatë këtyre viteve janë të shumta, mirëpo duhet veçuar implementimi me sukses i dritareve garantuese në kuadër të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike, që u  tregua si njëra nga masat më të nevojshme në kuadër të programit të përgjithshëm nga Qeveria e Republikës së Kosovës në luftimin e impaktit negativ nga Pandemia COVID-19. Përgjatë këtyre viteve, rritja e kapitalit në rreth 55 milionë euro, është arritje  tjetër si rezultat i punës, profesionalizmit dhe besimit të krijuar nga donatorët.

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore falenderon donatorët ( Usaid; Qeveria e Kosovës dhe KfW Banka Gjermane për Zhvillim) si dhe partnerët e bashkpunëtorët e shumtë dhe me krenari zë vendin e tij si faktor domethënës në zhvillimin ekonomik në Republikën e Kosovës.

U lansua një dritare e re financiare ” DRITARJA E EKSPORTIT”

U lansua një dritare e re financiare ” DRITARJA E EKSPORTIT”

U lansua dritarja e re financiare e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID Kosovo Compete Activity   Sot, në ngjarjen e organizuar nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID Kosovo Compete Activity, u lansua një dritare e re për lehtësim financiar...

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. – GO HEALTHY

VE-TRO-ISOL AG Sh.pk. GO HEALTHY Rruga për Ferizaj gjithmonë është e këndshme sepse sa herë shkojmë diçka ndryshon. Biznese të reja, ndërtime, investime, pra e ke ndjesinë që këtu punohet shumë. Kësaj rradhe vizituam një biznes të veçantë, pikërisht në Ferizaj....