NEWS

Statistikat e AECM – Semestri i parë 2019

Statistikat e AECM – Semestri i parë 2019

Shoqata Evropiane për Institucionet Garantuese (AECM), dje publikoi rezultatet për gjashtëmujorin e parë të 2019. Numri i përgjithshëm i NVM-ve të mbështetura nga garancitë e anëtarëve të AECM është rritur për 6.2% duke arritur numrin 2.8 milion. Fondi Kosovar për...

MFK dheFKGK me marrëveshje për energjinë e ripërtëritshme

MFK dheFKGK me marrëveshje për energjinë e ripërtëritshme

Prishtinë, 3 tetor 2019 - "Ky është hap vendimtar drejt një mbështetje më të mirë për energjinë e ripërtëritshme në Kosovë dhe një shans për të krijuar ekspertizë në financimin e projekteve të tilla në vendin tonë, në mënyrë që të zhbllokohet një kapital i ri në...

FKGK fillon me zbatimin e Programit COSME

FKGK fillon me zbatimin e Programit COSME

Prishtinë, 16 shtator 2019 - Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK), filloi zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar më 16 maj 2019 me Fondin Evropian për Investime (EIF) lidhur me Programin COSME të Bashkimit Evropian për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të...

Nënshkruhet marrëveshja mes FKGK dhe Fondit Evropian për Investime

Nënshkruhet marrëveshja mes FKGK dhe Fondit Evropian për Investime

Prishtinë, 16 maj 2019 – Në përvjetorin e tretë të themelimit, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe Fondi Evropian për Investime (EIF) , pjesë e Bankës Evropiane për Investime (EIB), nënshkruajnë Marrëveshjen e Garancisë së Programit COSME të Bashkimit Evropian për...

FKGK zbaton Dritaren Agro

FKGK zbaton Dritaren Agro

Prishtinë, 28 shkurt 2019 - Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) nënshkroi marrëveshjet e garancisë për Dritaren Agro me ProCredit Bank dhe Bankën për Biznes, Bankën Kombëtare Tregtare, NLB, TEB SH.A., Raiffeisen Bank Kosovë dhe Bankën Ekonomike. Dritarja Agro...

Thirrje për konsultime publike

Thirrje për konsultime publike

THIRRJE PËR KONSULTIME PUBLIKE Për kornizën e menaxhimit mjedisor dhe social për projektin e propozuar për FUQIZIMIN E SEKTORIT FINANCIAR NË KOSOVË nga BANKA BOTËRORE Synimi i projektit është përmirësimi i qasjes në financa për NMVM-të, të cilat njëkohësisht, së...

FKGK mbush dy vjet të funksionalizimit

FKGK mbush dy vjet të funksionalizimit

Prishtinë, më 29 shtator 2018 - Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) me kënaqësi ju njofton për mbushjen e vitit të dytë të funksionalizimit të plotë të veprimtarisë së tij. Nëpërmjet garantimit të portofolit kreditor të bankave partnere, FKGK-ja ka arritur të...

FKGK nënshkruan Marrëveshje me Raiffeisen Leasing Kosovë

FKGK nënshkruan Marrëveshje me Raiffeisen Leasing Kosovë

Prishtinë, 20 shtator 2018 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) nënshkroi marrëveshjen e garancisë me Raiffeisen Leasing në Kosovë (RLKO). Marrëveshja do të i mundësojë institucionit përkatës të përfitojë më shumë siguri kolaterali për lizingjet e lëshuara për...

Lansohet Dritarja Agro nga FKGK në bashkëpunim me KfW

Lansohet Dritarja Agro nga FKGK në bashkëpunim me KfW

Prishtinë, 22 mars 2018 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) në bashkëpunim me KfW-në e përkrahur nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim lansuan Dritaren Agro. Dritarja Agro është një linjë e re garantuese që do të operojë në kuadër të FKGK-së dhe që ka për...

Nënshkruhet Marrëveshja e Garancisë 10 Milion EURO

Nënshkruhet Marrëveshja e Garancisë 10 Milion EURO

Prishtinë, 6 dhjetor 2017 - Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) nënshkroi marrëveshjen e garancisë me Agjencinë Suedeze për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) përfaqësuar nga Ambasada Suedeze. Gjatë ngjarjes Shefi i Misionit të Ambasadës së Suedisë në...

FKGK nënshkroi marrëveshje për garanci me bankat në Kosovë

FKGK nënshkroi marrëveshje për garanci me bankat në Kosovë

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkroi marrëveshjen e garancisë me pothuajse të gjitha bankat në Kosovë, duke përfshirë Raiffaisen Bank, Procredit Bank, NLB Bank, Bankën për Biznes, TEB Bank, Bankën Ekonomike, dhe Bankën Kombëtare Tregtare-Dega në...

FKGK dhe Shoqata e Bankave të Kosovës organizuan një takim me Bankat

FKGK dhe Shoqata e Bankave të Kosovës organizuan një takim me Bankat

Prishtinë, 18 Tetor 2017 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) së bashku me Shoqatën e Bankave të Kosovës (SHBK) organizuan një takim gjysmë ditorë me Bankat. Ky takimi njëheri shënoi përvjetorin e parë të funksionalizimit operacional të FKGK-së. Sot, shuma...

#QasjaNeFinanca për Femrat Ndërmarrëse të Kamenicës

#QasjaNeFinanca për Femrat Ndërmarrëse të Kamenicës

Kamenicë, 28 korrik 2016 – Programi i USAID-it EMPOWER përkrahje për kredi momentalisht është duke diskutuar me bizneset mundësitë e financimit të bizneseve të tyre, duke i informuar ata lidhur me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore: çfarë është ai dhe si funksionon...

Besnik Berisha emërohet drejtor menaxhues i Fondit

Besnik Berisha emërohet drejtor menaxhues i Fondit

PRISHTINË, 19 janar 2017 – Bordi i Drejtorëve të FKGK-së ka emëruar z. Besnik Berisha si drejtor menaxhues të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK). Z. Berisha do të filloj punën me 23 janar 2017. Ai do të shërbejë edhe si anëtar i Bordit të Drejtorëve në detyrë...

Biznes… Rrite potencialin tend!

Biznes… Rrite potencialin tend!

Prishtinë, 30 qershor 2016 – Programi i USAID-it për Fuqizimin e Përkrahjes Kreditore vazhdon të organizojë punëtori njëditore për biznese në lidhje me qasjen në financa. Punëtoritë, që janë diskutime të orientuara në formë të tryezave të rrumbullakëta, u mbajtën në...

Qasja në financa: Financimi i agro-bizneseve

Qasja në financa: Financimi i agro-bizneseve

Prishtinë, 10 qershor 2016– Dy Programe të USAID-it në Kosovë – Mundësi për Rritjen e Bujqësisë dhe Zhvillim Rural, si dhe Programi EMPOWER Përkrahje Kreditore – organizuan punëtori njëditore për financimin e bizneseve në sektorin bujqësor të Kosovës. Punëtoritë, që...

Lansohet Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Lansohet Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Prishtinë, 26 prill 2016 – Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) u inaugurua sot gjatë një ceremonie të organizuar nga USAID në Kosovë dhe Qeveria e Kosovës. Kjo ceremoni shënon themelimin e një institucioni të pavarur lokal dhe të qëndrueshëm, i cili pritet të...

Law on the Establishment of the Kosovo Credit Guarantee Fund APPROVED

Law on the Establishment of the Kosovo Credit Guarantee Fund APPROVED

Prishtinë, 14 dhjetor 2016 - Kuvendi i Kosovës miratoi Projektligjin për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Ky Ligj paraqet bazën ligjore për Fondin sin jë komponent shtesë në kornizën pr të adresuar problemit aktual të ndërmarrjeve kosovare mikro, të...